Leder: Understøt skolereformen med it


Kært barn har mange navne. Skolereformen har indtil videre kun et. Det kan man jo lægge i, hvad man vil. Men i dette indlæg vil jeg tage ja-hatten på. For hvad enten man synes om det eller ej, er skolereformen som bekendt politisk vedtaget og en realitet lige om lidt.

Under ’paraplyen’ Netværksskolen har Microsoft i det forgangne skoleår både sammen med leverandør og partnere deltaget i flere it-udrulninger og it-pædagogiske udviklingsprojekter med væsentlige skolereformatoriske aspekter. Der er tale om gode skole-cases, som jeg i al beskedenhed mener, at andre kan lade sig inspirere af. Af dem vil jeg opsummere nogle stykker i dette blogindlæg.

Men lad os først dvæle lidt ved begrebet Netværksskolen. Når skolereformen tilsyneladende hidtil ikke har været ret populær blandt mange skolelærere, skyldes det måske den faktor, at dens tilblivelse i sidste ende er sket hierarkisk – altså som en vedtagelse ’oppefra’. Og den forretningsgang går imod de herskende tendenser i netværkssamfundet, som både lærere, elever og forældre jo er en del af. Keynote-forfatteren til antologien Netværksskolen, Morten Bay, skriver i sin seneste bog, Computopia, sådan om netværkssamfundet:

Ved årtusindskiftet forstod vi, at vi ikke blot var i gang med at erstatte vores fysiske varer med informationer og derfor var på vej ind i en ny æra som mennesker. Nej, vores måde at opbygge samfund og organisationer på, vores måde at kommunikere på, vores måde at tænke os selv på, selv videnskabelige regelsæt ændrede sig, fordi vi udvekslede, informationer. Mens industrialderen var kendetegnet af lodrette siloer og hierarkier, gav den nye tidsalder os muligheden for at få forbindelse til hinanden som aldrig før. Derfor begyndte vi at organisere os selv på en anden måde: i netværk.

Gid jeg dog havde den samme evne til at analysere og formidle sociologisk indsigt som Morten. Men jeg må ty til citater fra andre. For det er i den kontekst – opfattelsen af skolen og dens aktører som henholdsvis organisation og individ – at de følgende netværksskole-cases skal ses som Microsofts bud på, hvordan it pædagogisk, logistisk og strategisk kan understøtte skolereformen.

Med ønsket om en god sommer samt en anbefaling af Mortens bog som sommerferielæsning. Og på gensyn til Netværksfestivalen til efteråret i Hellerup.

Julich Wiberg, salgschef

Udvalgte netværksskole-cases til inspiration i skolereformen:

Fursund Skole har lagt trådløst internet på hele skolens matrikel og købt Surface RT til elever og lærere for at øge mængden af udeskoleundervisning. Eleverne bevæger sig mere, fagligheden er højnet og projektet har åbnet skolen mod nye samarbejdspartnere.

Rødovre Kommune har købt tablets fra HP til udskolingen og satser digitalt gennem hele skoleforløbet ved systematisk at arbejde med det 21. århundredes kompetencer. Blandt andet gennem et tæt samarbejde med Microsoft om en kæmpe Tool Camp-satsning for alle skoler i kommunen.

Lærerne udvider brugen af tablets i klasserne for 120 elever i 6.-8. klasse. Projektet understøtter og udvikler eleverne evne til at tænke i digital opgaveløsning. Dermed bliver eleverne selv inddraget i at finde veje til målet om en mere varieret skoledag med fokus på elevens læring.

 

 

 


Comments (0)

Skip to main content