Fremtiden er kollaborativ – brug OneDrive pædagogisk


Af Nicolai Løvenholt, adjunkt på Århus Akademi - gæsteblogger

Med det øgede fokus på Ny Skriftlighed, leder jeg hele tiden efter nye måder at udfordre og udvikle mine elevers skriftlige kompetencer. Kollaborativ skrivning i Onedrive er hurtigt blevet en af mine favoritter.

[OBS - se tutorial nederst i indlægget]

Ordbogen er fremme, der tjekkes hvad ”hegemoni” betyder og hvordan man staver (korrekt) til ”aktivistisk udenrigspolitik”. Scenen er ikke fra et teenager-værelse kl. 21.10, en torsdag aften, hvor der arbejdes på en aflevering, men fra 2. bloks samfundsfag, hvor eleverne analyserer en tale af Anders Fogh Rasmussen.

Den slags præcision i sproget og analysen som eleverne her udviser, kan være svær at opnå i et almindeligt gruppearbejde, hvor hver elev sidder med sin egen computer og (hvis man er heldig) tager noter. Men fordi klassen i dette tilfælde er i gang med hver deres del af en større analyse, som indskrives løbende i et Word-dokument i skyen, er der et langt større fokus på både faglig og sproglig præcision.

Det er denne slags fordele, som kollaborativ skrivning åbner op for: Øget refleksion over det skrevne, både indholdsmæssigt og sprogligt, såvel som ejerskab af produktet, som adskiller sig meget fra den gængse opsamling i klassen, hvor det er læreren, som er garant for, at det som bliver nedfældet er korrekt. Her er det eleverne, der skal stå til ansvar for det skrevne, og det er hele klassens udbytte, som er på spil.

At jeg som underviser samtidigt kan følge med i alle elevernes arbejde på en gang, uden at skulle hen og forstyrre deres arbejde, er en yderligere gevinst, som jeg er meget taknemmelig for. Jeg kan uforstyrret følge med i udviklingen af deres noter i det fælles Word-dokument, og kan dermed prioritere hvor min tid skal bruges: Er gruppe 3 gået i stå? Gruppe 4 ser ud til at være færdige, og skal snart udfordres lidt på hvad de har skrevet... Osv..

Men nu behøver jeg ikke afbryde elevernes arbejde, for at få indblik i deres progression. Når analysen er ved at være på plads, kan jeg igen træde i baggrunden, og lade eleverne læse og give feedback, fremfor at overtage ejerskabet i en fælles gennemgang eller ”lærerblåstempling”. Gruppe 1 skal læse og give feedback på gruppe 2s arbejde, gruppe  3 på gruppe 4s, osv. Dejlig nemt med ”kommentar” funktionen i Word!

Letheden i at dele dokumenterne med eleverne, gør kun min begejstring for kollaborativ skrivning større – det er utrolig let at oprette eller genbruge mine arbejdsspørgsmål i OneDrive, hvilket frigør tid til at arbejde med gruppesammensætning og differentiering.

Arbejdsspørgsmål er kun toppen af det isbjerg af kollaborativ skrivning, som jeg er begyndt at arbejde med. Næste skoleår skal der trænes genrer (skrive artikler fx) og afleveres opgaver (som skal rettes af klassekammerater i skyen inden endelig aflevering), for lige at nævne to af de områder, jeg glæder mig til at prøve af. Ikke kun fordi jeg ønsker øget fokus på skriftligheden og fagligheden, men også fordi jeg ønsker, at eleverne i langt højere grad tilegner sig it-kompetencer, som de senere får brug for: Både som studerende, men også i deres arbejdsliv. Tiden, hvor vi skrev individuelt, offline, på vores computere er allerede slut – fremtiden er kollaborativ!

[View:https://youtu.be/h7k-JGQUXx0:0:0]

Gæsteblogger Nicolai Løvenholt underviser til dagligt 4 hf klasser i engelsk og samfundsfag/KS på Århus Akademi, hvor han er ansat som adjunkt.

 

Comments (1)

  1. Anonymous says:

    Af Julich Wiberg, salgschef
    Normalt omtaler jeg ikke konkurrenternes produkter i disse spalter. Men

Skip to main content