Overblik og kollaborativ skrivning i OneDrive


Af Nicolai Løvenholt, adjunkt på Århus Akademi - gæsteblogger

Mine elevers skriftlige arbejde bliver aldrig ’spist af hunden’ eller ’smidt i vaskemaskinen’ af deres mødre. Dokumenterne ligger nemlig i skyen på vores fælles OneDrive. Udover de åbenlyse praktiske fordele, giver løsningen en række sjove it-didaktiske muligheder.

Jeg har altid syntes OneNote er et fantastisk note-redskab, som giver eleverne mulighed for at tage noter samtidig med at de bevarer overblikket over det undervisningsforløb, jeg time for time har tilrettelagt. På den måde opstår et dynamisk samspil mellem det eleverne lærer og det, jeg rent faktisk har planlagt. Mens undervisningen følger en planlagt progression, er det jo ikke sikkert at elevernes læring følger med. Synergien herimellem – eller manglen på samme – bliver tydelig i denne form for digital kollaborativ portefølje.

Portefølje-overblikket er altså først og fremmest uvurderligt for mine elever, som jo har mange timer hver dag, og derfor hurtigt glemmer, hvor vi er kommet til. Det findes der sikkert også andre gode tjenester til. Men særligt for OneDrive er integrationen med vores interaktive tavler, som giver nogle ganske sjove IT-didaktiske muligheder. Og på det rent praktiske plan: Delingen med eleverne foregår gnidningsfrit på både Windows-pc’er og Mac, da web-versionen af OneNote fungerer lige godt på begge.

Efter jeg var kommet i gang med OneNote, begyndte jeg også at benytte de andre funktioner, særligt Word. Det er utroligt nemt at dele dokumenter med eleverne, og få dem til at arbejde kollaborativ i et dokument. Specielt den kollaborative skrivning fungerer godt i OneDrive – både i OneNote og Word. Mappestrukturen i OneDrive er meget mere overskuelig og tilgængelig end fx i Google Docs. Derudover er der også fordelen, at de fleste elever kender Word i forvejen, hvorfor det er lige til højrebenet at arbejde videre i det i skyen.

Rent læringsmæssigt elsker jeg kollaborativt arbejde i skyen. Eleverne har altid kunnet arbejde med fx at svare på forskellige spørgsmål i grupper/individuelt, men med skydelingen kan de gøre det i samme dokument. Dermed træner de samtidigt den skriftlige dimension. Når eleverne ved, at andre skal læse deres tekst, bliver de automatisk fokuseret på den sproglige fremstilling, hvilket er en gevinst i alle ***. Publikum for deres tekster er pludselig autentisk, så at sige. Det kan være hårdt for nogle og stiller nogle krav til mig som underviser om at skabe en tryg læringsarena, hvor der er plads til alle.

OneDrive er hurtigt blevet et af mine foretrukne værktøj, når mine elever skal træne at arbejde kollaborativt, med at skabe tekster selv. Til mine kolleger har jeg lavet en lille instruktionsvideo i, hvordan man kommer i gang. Den deler jeg gerne med andre. God arbejdslyst!

Gæsteblogger Nicolai Løvenholt underviser til dagligt 4 hf klasser i engelsk og samfundsfag/KS på Århus Akademi, hvor han er ansat som adjunkt.

Comments (2)
  1. Anonymous says:

    Af Anders Rauer, studentermedhjælper

    SkyDrive Pro skifter navn til OneDrive. Men servicen er

  2. Anonymous says:

    Microsofts Surface Team har givet os et eksklusivt første kig ind i brugen af Surface Pro 3 inden

Comments are closed.

Skip to main content