To byod or not …


Af Tom Planck Sørensen, it- og mediekonsulent i Rødovre Kommune - gæsteblogger

… that’s the question. Og i Rødovre Kommune blev svaret nej. Vi har valgt en 1:1 løsning baseret på Windows 8-maskiner. Men det er teknik. Forud for valget gik to års overvejelser om pædagogik. Her blev det tydeligt at tilgængelighed, maximal frihed på maskinen for alle og "eleven som producent" skulle være omdrejningspunktet

Jeg har haft travlt og aldrig har jobbet som it- og mediekonsulent været så spændende og meningsfuldt som nu. I efteråret kulminerede et langt stykke it-pædagogisk udviklingsarbejde. Da fik elever og lærere i 6.-10. klasse udleveret pc-tablets, HP-maskinen Revolve 810, og vi var klar med en it-infrastruktur på skolerne, som vi kan være bekendt over for elever og lærere. Bortset fra de tekniske opstartsvanskeligheder, der er obligatoriske ved så store udrulninger som vores, har vi manet Fandens oldemor ned i serverrummet og trukket skolen op i skyen. Nu er der ingen undskyldninger for ikke at rykke på det it-pædagogiske område. Nye Fælles Mål med it og medier indskrevet i alle *** ... kom an!

’Det lyder dyrt’ og ’KL anbefaler byod’. Tja, uden at gå i detaljer kom vi frem til, at serverløsningen til understøttelse af byod kom til at koste næsten det samme. Den skal jo køre CD-Ord m.v. Og så har vi med 1:1 fjernet den sociale slagside i klasserne, som vi med byod ville se i en kommune som vores, hvor indkomstuligheden er høj.

Alle elever har adgang til samme maskine af samme høje kvalitet (og lækkerhed, hvilket faktisk også tæller), som vi selv kan servicere. Vi er gået efter en holdbar model, der, som vi siger, skal kunne tåle nogle tæsk. Maskinen bliver elevernes digitale penalhus, som følger dem ude og inde – på skolen og hjemme. Det kalder på grej, som kan tåle tumlerier.

Vi ruller maskinerne ud med et basis image baseret på Windows 8.1, Office 2013 og CD-Ord. Eleverne kan installere hvad de vil og får sådan ejerskab til maskinerne. De bliver PC’er i forkortelsens bogstavelige betydning. Det tror vi er et godt udgangspunkt for læring. At rammerne omkring undervisningen er personlige, så at sige.

Med den fælles digitale platform, arbejder vi os hen imod skyen. Processen skal gå hånd i hånd med kompetenceudvikling og videndeling. Den pædagogiske udrulning sker gradvist i takt med, at alle aktører vænner sig til de nye tider og opdager potentialerne. Vi asfalterer mens vi kører.

De pædagogiske overvejelser bag valget af 1:1 er afspejlet i vores strategi- og handleplan for it- og læringscentre, ’Skolen altid online’. Den er blevet til efter en lang bottom up proces med involvering af elever, medarbejdere og ledelse. Vi har brugt to år på at kvalificere strategien. Punktvis ser processen sådan ud:

 1. Input fra brugerne
 2. Budgetscenarie med ekstern konsulent
 3. Dokumentation
 4. 1:1 og didaktik 2.0
 5. Videndeling
 6. Læringscentrets rolle i den lokale kompetenceudvikling her under implementering

Gæsteblogger Tom Planck Sørensen er ansat ved Rødovre Kommunes pædagogiske udviklingscenter. Læs mere på www.puc.skoleintra.dk


Comments (2)

 1. Anonymous says:

  Af Julich Wiberg, salgschef

  TEKNOLOGI EKSPLOSION: Rødovre har købt pc-tablets til hele

 2. Anonymous says:

  Af David Garde-Tschertok, pædagogisk uddannelseschef

  “Hvis man eksempelvis skal lave en

Skip to main content