Det 21. århundredes kompetencer i spil på BETT – om Yammer og Yayha Hassan


Af Julich Wiberg, salgschef

BETT er et teknologisk overflødighedshorn. Og en netværksmagnet ikke mindst for os danskere. På den måde illustrerer begivenheden i sig selv essensen af det 21. århundredres kompetencer. I en dansk fortolkning kunne disse lyde: kollaboration, videnskonstruktion, selvevaluering, autentisk problemløsning, it-anvendelse og kommunikation.

Fortolkningen skal jeg ikke have æren for. Den tilfalder CFU-konsulenterne Kasper Koed og Andreas Binggeli, som til glæde for hele den danske skoleverden har operationaliseret resultaterne af et stort ITL-forskningsprojekt. Hvordan det konkret hænger sammen med Microsofts danske engagement i BETT, udfolder pædagogisk uddannelseschef David Garde-Tschertok sig om andetsteds på bloggen.

Det 21. århundredes kompetencer sætter en fantastisk ramme for fremtidens skole, som i mine øjne er digital. Ikke fordi en digital skole er værdifuld i sig selv, men fordi digitalisering er det nødvendige middel til at opnå det 21. århundredes kompetencer.

Lad os kigge på nøglebegreberne problemløsning, kollaboration og kommunikation. Også her taler vi om begreber, der kun giver mening hvis vi sætter dem i den rette sammenhæng, f.eks. et ***. Lad os tage dansk: En lærer vil med sin klasse læse Yayha Hassans digte i den kontekst, at lyrikken provokerer nogen så meget, at den saglige debat ophører og ytringsfriheden bliver sat under pres. Altså en autentisk problemstilling.

Til hele forløbet etablerer læreren et digitalt læringsmiljø. Her skriver og kommenterer elever og lærere i de samme dokumenter om deres fortolkning af teksten. Nogle indtaler måske digte eller ’mod-digte’ i et notesprogram. Klassen gemmer presseklip, links og dokumentation. For at løse problemet må man indsamle viden og gennem kommunikation systematisere den. Og ja, hvis du som læser havde gættet på Office 365 som mit bud på et digitalt læringsmiljø til formålet, har du ret. Samskrivning i Word, PowerPoint og Excel gør tjenesten idéel til at understøtte disse læringsprocesser. Og i OneNote kan du skrive og indtale noter og systematisere hele vidensdelen.

Nu er der gennem kollaboration skabt et fagligt fundament og selve problemløsningen begynder. Og her kan jeg ikke dy mig for at smide en joker på banen. Yammer Enterprise bliver nemlig til april en del af Office 365-tilbuddet til skoler. En social medieplatform udviklet til virksomheder og organisationer. Ingen annoncer eller støj, men ellers de samme relationsstyrkende funktionaliteter som vi kender dem fra fx andre sociale medier. På elevernes egne præmisser sætter læreren nu klassen i gang med forskellige debatøvelser. Det foregår både fysisk og virtuelt i et trygt miljø. Eleverne kommunikerer og argumenterer på et danskfagligt grundlag, som de forinden selv har været med til at kvalificere.

Med deres tablets interviewer eleverne måske lokale politikere eller manden på gaden og indlejrer materialet som videoer. Hele processen foregår på ét og samme device uden konverteringsproblemer eller forsvundne filer og beskadigede USB-nøgler. Sådan blander flere stemmer sig i debatten og problemløsningen nærmer sig sin autentiske fase. Forløbet afsluttes med en debataften på skolen, hvor eleverne indleder med præsentationer af deres fortolkninger og synspunkter. Nogen bruger PowerPoint mens andre er kreative med apps som AutoCollage eller Wordbrush.

Sådan lyder mit ydmyge bud på, hvordan et værktøj som Yammer i danskundervisningen understøtter det faglige arbejde med et forfatterskab som Yayha Hassan. Kunne man arbejde med samme danskfaglige udbytte uden at åbne det digitale penalhus? Sikkert, men hvorfor dog, når rækken af motiverende værktøjer ligger lige for?

Jeg har på BETT, hvorfra disse linjer skrives, ikke hørt et ord om Yahya Hassan. Messen er fuld af robotter, 3D-printere og et væld af nye, spændende teknologiske svar på alverdens problemer og behov. Kunsten i denne fagre nye verden er for mig at se, at holde tungen lige i munden og fokusere på indhold. Det vigtigste spørgsmål er stadig: Hvad skal eleverne lære? Det næste bliver helt naturligt: Hvordan lærer de det bedst? Her kommer vi som leverandører meget gerne med vores bud.

Kontakt os så tidligt som muligt i forløbet, så vi kan starte en dialog for at afdække om og hvorledes vi kan understøtte jeres forandringsproces: jwiberg@microsoft.com

Comments (0)

Skip to main content