Kan man måle didaktik?


Af David Garde-Tschertok, pædagogisk uddannelseschef

Sådan lød spørgsmålet ved en paneldebat i Microsofts London-kontor, da omkring 80 mennesker i forbindelse med BETT mødtes til pædagogisk it-topmøde i Netværksskolen.

Godt spurgt! Debatten handlede om det 21. århundredes kompetencer. Konteksten var, hvordan vi med blandt andet it-redskaber tilrettelægger en ny didaktik, som bærer skolen ind i det 21. århundrede. I panelet sad repræsentanter fra Thinkspace og Lenovo sammen med CFU-konsulenterne Kasper Koed og Andreas Binggeli.

Sidstnævnte havde inden paneldebatten præsenteret os for en slags didaktisk model for systematisk inddragelse af det 21. århundredes kompetencer i undervisningen. En præsentation med skemaer og scorer, der læst med de forkerte øjne kunne ligne en målestok for kollaboration, videnskonstruktion, selvevaluering, autentisk problemløsning, it-anvendelse og kommunikation.

Men sådan er den ikke tænkt. Der er tale om et redskab til at planlægge og evaluere undervisningen på. Det er baseret på ITL-research, som Microsoft har været med til at sponsorere. CFU-konsulenterne har lagt et kæmpe arbejde i en dansk fortolkning af resultaterne, der peger ind i skolereformteksten, som jo ikke eksplicit nævner det 21. århundredes kompetencer.

Folkeskolen.dk blogger jeg  i et indlæg selv om fænomenet. Det sker på Netværksskolens blog, hvor jeg allerede inden et døgn efter udgivelsen af indlægget har fik den første debattør på nakken. Det var den erfarne lærer Vagn Madsen, som i meget direkte indirekte vendinger skoser mig for at ville dræne folkeskolen for faglighed. Argumentationen er nogenlunde sådan, at vi skal holde didaktikken fast i de klassiske faglige terminologier, fordi de nye kompetencer jo netop ikke kan måles.

Men Vagn Madsen kommer lidt til at skyde mig i skoene, at jeg mener faglighed er underordnet kompetencerne. Sådan mener jeg ikke det er. Det 21. århundredes kompetencer handler i høj grad om faglighed, men med fokus på, hvordan vi bruger den og i hvilken kontekst. Tak til Kasper og Andreas, fordi de i London viste os hvordan vi udvikler didaktikken på dette område.

It-redskaberne i Det digitale penalhus kan understøtte denne proces. Fra vores egen portefølje af produkter vil jeg nævne Office 365, som det ultimative sted for deling og kollaboration. Snart kommer Yammer med som en del at Study Smarter-tilbuddet og med Lync, SkyDrive og Office-programmerne mener jeg, at man kan tale om et fuldt udbygget digitalt læringsmiljø. Det scenarie som vi i mange år efterhånden, har gået og talt om som en vision. Nu er det en realitet!

Find de øvrige paneldeltageres præsentationer på Penalnet.

Hvis du ikke kender Study Smarter-tilbuddet, kan du læse om det her.

Comments (0)

Skip to main content