Skolerelevante forbedringer på Office Web Apps i Office365


Af Frank Nygaard og Michael Thomsen, Systemtech A/S

Der er kommet nye skolerelevante forbedringer i Microsofts Web Apps i Office365, som sikre endnu mere effektivt og procesorienteret samarbejde for elever og lærer.

Den helt store forbedring er ”samtidig-redigering” er blevet mere glidende og dynamisk. Eleverne kan med det samme se sine medstuderendes arbejde i fælles dokumenter – det sker helt automatisk. Det giver eleverne optimale rammer for online samarbejde og eleverne kan derfor fokusere på indhold og udformning i arbejdet.

Gem funktionen i fx Word Wep App er fjernet og kører nu fuldstændig automatisk – det flytter ligeledes elevernes fokus væk fra tekniske-huske-funktioner og giver mere tid til dokumentets egentlig eksistens nemlig indholdet. Sidehoved, sidefod og sidetal er ligeledes blevet en del af Word Wep App og er klar til brug til udformning og besvarelse af opgaver og lignende.

Yderligere er der kommet en lang række andre forbedringer i såvel Word, Excel og PowerPoint Wep Apps, som er med til at forbedre elevernes dagligdag i Office365. Forbedringerne har flyttet fokus, således at eleverne får bedre og mere dynamisk online ressourcer til rådighed i Office365 end tidligere.

klik her og se hvad er Office 365 for education? 

Du kan læse mere om forbedringerne her omkring Webapps.

Comments (0)

Skip to main content