Synkron samskrivning i Office WebApps


Af Torben Andersen, teknologirådgiver

Office WebApps giver flere brugere adgang til at redigere det samme dokument. Hidtil har synkron samskrivning ikke været mulig, men nu er funktionen klar til brug.

Synkron samskrivning betyder, at du kan sidde på hver sin side af kloden – eller bare i hver sit lokale på skolen – og se hvad kolleger eller elever skriver i det fælles dokument i samme øjeblik det sker. 

Den traditionelle funktionalitet virker som altid. Altså et dokument som man skiftevis åbner og i ro og mag redigerer hver for sig. Muligheden for synkron samskrivning er altså en add on-funktionalitet, der gør at Office WebApps stimulerer forskellige aspekter ved samskrivning. Både de procesorienterede aktiviteter, hvor skrivningen er et middel til at nå et pædagogisk mål. Og de produktorienterede aktiviteter som fx rapportskrivning.

Office WebApps indbefatter foruden de mest kendte Office-programmer Word, Excel og PowerPoint også programmet OneNote, som gør det muligt at samle delte dokumenter, lydfiler, billeder, noter osv. En perfekt ramme for et større kollaborativt forløb.

Nyheden er så ny, at dokumentationen foreløbig kun ligger på engelsk

[View:https://www.youtube.com/watch?v=FtwDV_ShXJ8]

Skip to main content