Tool Camps: mesh up af it, faglighed og motivation


Af David Garde-Tschertok, pædagogisk uddannelseschef

En Tool Camp er et koncentreret læringsforløb som trækker på de bedste elementer fra Det Digitale Penalhus og Netværksskolen. En Tool Camp afvikles over en dag, men trækker spor og sætter retning på undervisningen efterfølgende.

Bornholm Skole, Boesager Skole og Søndermarkskolen har det til fælles, at de for nylig har afviklet Tool Camps for både pædagogisk, fagligt og teknisk at komme godt i gang med deres nyindkøbte Windows 8-maskiner. Og det virker! På baggrund af udviklingsarbejde i Rødovre, Vejle, Silkeborg og Billund, har vi i samarbejde med skolerne fundet et motiverende og effektivt koncept. Et koncept som vi står klar til at rulle ud til alle, som er interesserede.

Konceptet består kort fortalt i, at man på skolen identificerer en fagligt fokusfelt, en problemstilling, et emne eller et andet af skolens indholdsområder. Sammen med os, der udbyder Tool Camp, finder vi frem til den bedste måde at understøtte forløbet på med it på. Det er vigtigt, at forløbet bliver 1) eksemplarisk og 2) er designet til at have et langt efterliv. På den måde sikrer vi, at forløbet ikke bliver en tivoli-oplevelse. Målet er at lægge nogle didaktiske og it-tekniske læringstier ud, som skolen selv kan vandre videre ad.

Rammen for en Tool Camp kan være alt fra et fagligt forløb med klassisk progression til en pædagogisk form for konkurrence, der sætter motivationen yderligere i vejret. Indholdet i rammen er altid centreret om, at eleverne skal fabrikere noget, fx en præsentation, en model, en prototype, et koncept eller noget helt femte. Tankegangen bag det at fabrikere stammer fra Fab Lab-modellen. Kogt helt ned til en klassisk one-liner er filosofien bag, at det er den som laver noget, der lærer noget. Eleverne skal som udgangspunkt være aktive og producerende, før de bliver dokumenterende og analyserende.

Et dagsprogram for en Tool Camp kan se sådan ud:

 • Velkomst, præsentation af konsulent og scope for konkurrencen eller fagligt forløb
 • Demo apps + Office
 • Gruppearbejde med konsulent + lærere
 • (Evt. videndelingsrunde)
 • Gruppearbejde fortsat
 • Præsentation, videndeling
 • Lærerevaluering/votering sideløbende med mere apps/Office demo
 • Kåring af vinderprojekter / evaluering af forløb
 • Workshops
  • Med superbrugere omkring centrale teknologier
  • Debriefing med lærere – fastlægge læringstier og samle tekniske spørgsmål op.

 

Kontakt pædagogisk uddannelseschef David Garde-Tschertok for yderligere info: dgarde@microsoft.com 

Comments (0)

Skip to main content