It-boost til skolens strategiske målsætninger


Af Julich Wiberg, salgschef

Mit vigtigste budskab i dette nyhedsbrev er Microsofts, efter min mening, revolutionerende tilbud ’Student Advantage’. Tilbuddet giver nye og udvidede Microsoft Office-muligheder til elever og studerende, men detaljerne lader jeg lige stå som en cliffhanger i teksten. For som lederskribent er jeg mest optaget af, hvordan vi bruger teknologien. I sidste nyhedsbrev omtalte jeg Innovation Fur-projektet på Fursund Skole. Det udmærker sig ved, at skolen inden indkøbet af Surface RT til alle elever og medarbejdere havde en klar strategi for, hvad de ville med teknologien. I deres tilfælde var målet mere udeskoleundervisning. Ikke teknologi for teknologiens skyld.

Samme historie om it-investeringer som del af en pædagogisk strategisk målsætning kan jeg fortælle om Herning Kommune, Hellerup Skole, Virklund Skole og mange, mange flere. Læs bl.a. casen fra Herning og se videoen om Hellerup skole. Alle er eksempler på komplekse kundetyper, fordi deres investeringer i teknologi har krævet lang dialog, før aftalerne var på plads. For selvom priser og leveringsaftaler er vigtige, er det endnu vigtigere at have fælles fokus på de strategiske mål for investeringen.

Detaljerne i Student Advantage-tilbuddet kommer jeg helt konkret frem til. Men først lidt om baggrunden, for det handler ikke kun om at gøre tingene på en billigere og smartere måde. Student Advantage bliver klart et redskab, som kan indtænkes strategisk i de nødvendige forandringsprocesser, som folkeskolen står overfor. Og det bliver et redskab, der øger elevernes muligheder for at gennemføre et uddannelsesforløb efter folkeskolen og tilmed stå som attraktive dimittender på arbejdsmarkedet uden den erhvervsmæssige erfaring, der altid bliver efterspurgt i jobannoncerne. IDC (International Data Corporation) har netop frigivet en rapport om, hvilke færdigheder og kompetencer som vil blive efterspurgt mest i perioden frem til 2020. På listen over de 20 meste efterspurgte færdigheder, hvor skriftlig og mundlig kommunikation var nr. 1, er kompetencer på Microsoft Office nr. 3. Et element som jeg personligt synes bliver undervurderet i dialogen, når skoler påtænker indkøb af iPad, Android eller Windows tablet/pc’er. Rapporten er tilgængelig her … 

Strategisk understøtter tankegangen bag Student Advantage bring your own device (BOYD), hvor elever og studerende forudsættes at bruge deres egne digitale enheder i undervisningen. For så vidt understøtter tilbuddet også tankegangen choose your own device. Altså scenariet hvor skolerne investerer i forskellige typer enheder, som eleverne kan vælge mellem alt efter opgavens karakter.

 

Kontakt jeres samarbejdspartner for en uddybning om mulighederne og forudsætninger for at udnytte den nye aftale og læs mere her. (ved 3. overskrift)

 

Skolen handler jo i høj grad om dannelse, herunder også digital dannelse. Det handler om at give eleverne forudsætningerne og kompetencerne til at komme videre. Ungdomsforskeren Noemi Katznelson har påvist, at den væsentligste motivationsfaktor for elevernes engagement på ungdomsuddannelserne er, hvorvidt et *** eller forløb er kompetencegivende. Og det mener jeg i al beskedenhed at beherskelse af Office-pakken er, når man skal ud på job-markedet, jf. bare IDC-rapporten. Også der er Student Advantage et vigtigt tilbud.

I disse kompleksitetsreducerende app-tider vil jeg runde af med en genopfriskning af de pædagogiske gevinster ved Det Digitale Penalhus, hvori Office Pakken et af de vigtigste redskaber. Hvis ikke du kender eller kan huske tankegangen bag Det Digitale Penalhus, kan du downloade pixibogen her. Den står for mig stadig som en slags bibel, der samtidig i sin slående enkelhed er en håndbog for alle, der arbejder seriøst med it-pædagogik.  Redskaberne i Det Digitale Penalhus har fokus på elevproduktioner, samarbejde, multimodale produkter, notater, portefølje og meget, meget mere. Samtidig er det et produkt, som er nødvendigt når kravene øges til analyser, rapporter og integration mellem forskellige platforme. Det er værktøjer som er dybt avancerede – ingen falder jo længere på halen over fire bullits i en PowerPoint - og som anvendes til at skabe høj produktivitet for virksomheder og medarbejdere over hele kloden. Integrationen af de forskellige programmer og mulighederne for kollaboration i skyen er siden Det Digitale Penalhus så dagens lys blevet væsentligt udviklet og forbedret.

Lad mig slutte på det strategiske niveau med en invitation til skoleledere, konsulenter og leverandører. Den 13. november kl. 14-17 inviterer vi sammen med Atea til satellitseminar tre steder rundt i hele landet. Læs mere på Penalnet og tilmeld dig på Ateas hjemmeside.

 


Comments (1)

  1. Anonymous says:

    Skrevet af Anders Rauer
    Dette blogindlæg er særlig relevant for dig, der selv vil sætte

Skip to main content