Det offentliges syn på cloud


Af Julich Wiberg, salgschef

Digital forvaltning, selvbetjening, bedre styring og udnyttelse af ressourcerne. Lyder det som en velkendt digitaliseringsdagsorden? Cloud-baserede løsninger er måske en del af løsningen. Center for Digital Forvaltning (CEDI) har på vegne af Microsoft udarbejdet en rapport om cloud-baserede løsninger i den offentlige forvaltning.

Rapporten er baseret på interviews med it-chefer i den offentlige sektor inklusive uddannelsesområdet, som har valgt eller overvejet at vælge cloud løsninger. Den perspektiverende rapport giver overblik over begrundelser og barrierer for at vælge cloud. Jeg håber, at I som vores kunder og partnere kan bruge rapporten i jeres dialog om anvendelse af cloudbaserede løsninger. Fikspunkterne i rapporten indbefatter blandt andet: Pris og skalerbarhed, innovation, standardisering, sikkerhed, oppetid, brugerkontakt, mobilitet, digitaliseringskompetencer og big data.

Rapporten viser, at pris og skalérbarhed er de vigtigste begrundelser for, at offentlige myndigheder anvender cloud-løsninger. De største barrierer er bl.a. myndighedernes egne legacy-systemer og bekymring om sikkerhed.

 

Tjek evt også det længere resume af rapporten der ligger på bloggen for it ansvarlige her: http://blogs.technet.com/b/essens_dk_public/

Hele analysen fra CEDI kan downloades her i PDF

DANSKE MYNDIGHEDERS ERFARINGER MED CLOUD-BASEREDE LØSNINGER.pdf


Comments (0)

Skip to main content