Klar til UMS: IT-Center Fyn i overhalingsbanen


Af Eva Marie Reng-Andersen

IT-Center Fyn optimerer i disse dage deres brugerhåndtering efter en vision om smidig og hurtig oprettelse af brugerkonti, hvor elever og personale kun har ét brugernavn og password at huske på. IT-Center Fyn har foretaget en række grundige test af UMS i deres testmiljøer og opnået en hel del driftserfaring med UMS og brugerhåndtering og er nu klar til at tage UMS i brug i fuld skala.

”IT-Center Fyn ser UMS som yderst fleksibelt, da vi sammen med skolerne kan skræddersy hvordan vi trækker data, hvilke understøttede 3 parts systemer der bliver en del af den automatiske proces og at vi kan tilpasse skolernes dagligdag til deres behov, med det udvalg af funktionaliteter UMS tilbyder. I sidste ende får skolerne et produkt som øger service niveauet for deres medarbejdere og elever, i kraft af at der kun er et brugernavn og en adgangskode at tænke på, når de er på skolens netværk og skal bruge UNI-C tjenester på nettet, som skolen har købt”.

- Simon Berg Systemkonsulent og UMS Projektansvarlig

Ingen formularer, ingen ventetid

UMS trækker data direkte fra de studieadministrative systemer. Det betyder, at de individuelle skoler, hvis IT drift er tilknyttet IT-Center Fyn, slipper for administrativt besvær med at indsende lister, udfylde formularer, kontakte supporter og lignende, når der skal oprettes brugerkonto for elever, ansatte og gæster.

 

Brugerkontoen oprettes nemlig automatisk gennem UMS, når alle nødvendige data er tastet i det studieadministrative system. 

Synkronisering af passwords med UNI-C

IT-Center Fyn vil i fremtiden udnytte, at UMS kan synkronisere passwords med UNI-C. Det vil sige, at når en ansat eller elev skifter password på skolens netværk, får vedkommende samme password hos UNI-C. Som konsekvens kan IT-Center Fyn tilbyde et system, hvor elever og ansatte har ét brugernavn og password, der kan bruges mange steder.

Dertil kan elever og ansatte oprettes med deres UNI-login i skolernes egne systemer.  IT-Center Fyn planlægger også at udnytte UMS features, der gør det muligt for elever og ansatte at nulstille password via SMS eller via webportal. Fra samme webportal kan ansatte desuden udskrive breve med kontonavn og passwords, som er oprettet til elever og ansatte. Gæster kan også oprettes i portalen, hvilket tilgodeser behov for lettere passage for gæster på skolerne – en meget efterspurgt service.

Skolerne bestemmer selv

Skal eleverne kunne modtage deres skema på SMS hver dag? Skal skolen have egen skole App og dermed erhverve sig et redskab til branding og kommunikation på elevernes hjemmebane? Skal skolen integrere med Office 365 eller anden cloudbaseret løsning? Selvbestemmelsen for de enkelte skoler er i højsædet, og mulighederne for individuel tilpasning er utallige.

Grundlaget for fuld udrulning af UMS er lagt hos IT-Center Fyn, og det er op til de enkelte skoler at vælge, hvilke funktionaliteter, der er relevante i netop deres situation.

”IT-Center Fyn valgte InLogics UMS løsning så vi kunne introducere en ensartet, let og fleksibel single-sign-on løsning til vores 30.000 årselever via UniLogin. Det er lykkedes og vi forventer tidsbesparelser for brugerne i forbindelse med login og mindskelse af support i. f. m. brugeroprettelser og vedligeholdelse.

Jens Ole Henriksen, Direktør, IT-Center Fyn

 

FAKTA OM IT-Center FYN 
 
Drifter for 35 skoler
Læs mere om nyeste tiltag og udvikling på www.itcfyn.dk


Comments (0)

Skip to main content