Velkommen, du er optaget på studiet …


Af Eva Marie Reng-Andersen

Skolerne kan nu byde nye elever velkommen på SMS takket være en ny elevservice fra UMS. SMS’en, der indeholder login og password, guider den studerende videre ind til studieportal eller intranet. Velkomst SMS’en etablerer den digitale relation mellem elev og skole og åbner op for tovejskommunikation over smartphone. Responsen fra eleverne er overvældende, og det viser sig særdeles cost-efficient at kommunikere med de unge på deres foretrukne medie – mobilen.

Køen foran IT-personalet bliver markant mindre
Glemt login og password efter skolestart plejer at danne kø foran administrationen og IT-medarbejderen. Men med UMS SMS Velkomst får eleverne deres login-info på deres smartphone og kan således selv finde login-oplysningerne i tilfælde af glemt login. I praksis betyder det ganske enkelt mindre bøvl for skolens personale men også for de nye elever.    

Tilknytningen til skolen styrkes fra start
At få en velkomsthilsen på SMS bidrager til at øge tilknytningsforholdet til skolen. Det obligatoriske velkomstbrev lander naturligvis stadig i postkassen, men velkomsten per SMS guider intuitivt eleven ind på skolens system eksempelvis skolens hjemmeside, elevportal, intranet eller bibliotek. Eleven er dermed hurtigt i gang med at bruge skolens services.

Indsigt i skolernes udfordringer
Skoler, der gør brug af UMS SMS Velkomst, kører med brugerhåndteringssystemet UMS. UMS er kendt for sine gnidningsfri integrationer i den danske uddannelsessektor. UMS er udviklet af inLogic i Horsens, hvor størstedelen af udviklerne har siddet på den anden side af bordet som systemadministratorer på skolerne og dermed har en særlig indsigt i skolernes udfordringer.

Danmarks hurtigste integration til skyen
UMS leverer Danmarks hurtigste integration, når skolen skal i skyen. Kører skolen med UMS i forvejen, tager konfigurering kun 15 minutter, hvorefter oprettelse i skyen påbegyndes. UMS anbefales bredt i uddannelsessektoren for gnidningsfri integration til Microsoft Office 365, som hovedparten af danske skoler vælger, når de skal i skyen.

UMS står for User Management System og gør det muligt at have ét login og password til alle skolens systemer. UMS integrerer med skolens administrative systemer eksempelvis EASY-A, LUDUS, STADS, SIS, LECTIO, Tabulex og Navision. UMS integrerer samtidig med eksterne systemer såsom UNI•Login, LMS (Fronter, Moodle, Sharepoint LMS) og Microsoft Active Directory og Exchange. Passwords synkroniseres med UNI•Login, så brugeren kan benytte sit UNI•Login i alle sammenhænge.

Sådan fungerer UMS SMS Velkomst

-          Når en bruger bliver oprettet i skolens system, sendes automatisk en velkomst-SMS (Eleven har dermed login-info på mobilen)

-          Øger tilknytning til skolen fra første dag og mindsker frafald

-          Sender signal om at være en moderne skole med skarp IT-profil.

Skolen har selv mulighed for at sammensætte teksten og linke til f.eks. intranet.  

Læs mere om UMS på www.inLogic.dk
 

Comments (0)

Skip to main content