Juni-Juli nyhedsbrev – Leder


Af Julich Wiberg - chef uddannelsessektoren Microsoft Danmark

I marts udgav David Garde-Tschertok og Aslak Gottlieb i samarbejde med en række pædagogiske eksperter og Akademisk forlag antologien ”Netværksskolen”.  Bogen giver et bud på hvordan it og digitalisering understøtter relations dannelse og samarbejdsmuligheder på skoleområdet. Hvordan det er relevant og essentielt at tænke i helheder og fleksibilitet og ikke kun i fragmenter og siloer. Gennem de konkrete bud på netværksskolen i praksis illustreres det tydeligt at det er den samlede indsats som skaber de største forandringer. Alle elementer i helheden bør tænkes med.

Jeg mener, at skoleledelse, lærer og elev skal engageres på lige vilkår. Forældre og andre interessenter bør også sikres en større involvering. Teknologisk skal både den interaktive tavle og elevens egen PC tænkes ind i en helhedsløsning. Dette skal naturligvis ske med fokus på digitale læremidler og web 2.0 ressourcer som sætter fokus på de mange didaktiske muligheder. Jeg mener ligeledes, at institutionerne bør påtage sig et ansvar for at sikre eleven mod datatab, misbrug eller offentliggørelse af person henførebare data og andre former for IT angreb. Noget som jeg desværre ved øger kompleksiteten en del, men tror er en nødvendighed at tænke ind i helheden.

Tablets og anvendelse af elevernes egne computer er et tema som Microsoft og vores partnere har løsninger på. Nye spændende virtuelle muligheder for adgang til både Windows og Office for elever, samt lanceringen af Microsoft Surface RT tilbuddet for uddannelses institutioner viser igen vores engagement og fokus på uddannelsessektoren i Danmark.

På Apps siden er vi tæt på at passere 8000 apps under Education kategorien. Se f.eks. Gyldendals digitale læremidler samt den norsk udviklede matematik app ”Dragonbox” der fik Politikens anmelder til at gå i svime. På hardware siden kommer der fortsat nye lanceringer fra vores samarbejdspartnere som giver institutionerne mulighed for at anskaffe Windows 8 hardware der passer til individuelle ønsker og behov, samt muligheder for at tilslutte måleudstyr og meget andet grej via USB. Jeg synes derfor at I bør kontakte jeres leverandør og få en gennemgang af det Windows 8 hardware der er tilgængeligt, så I kan lave jeres egen vurdering og test. Alt i alt mener jeg, at en Windows 8 tablet er et godt valg i en skole der er fleksibel og tænker netværksbaseret.

I nyhedsbrevet kan I også læse om Office 365 for Education, som efterhånden har mange brugere og forsat stigende interesse. Se tips og tricks om hvordan I øger udbyttet af denne løsning. Microsoft har igen udvidet mulighederne for uddannelses institutioner ved at tilbyde en version af Lync klinten som giver lærere og elever bedre muligheder med Lync.

Så er vi tæt på sommeren og på vegne af Microsoft Education team vil jeg ønske jer alle en god sommer !

/Julich

 

 

PS - her lidt mere baggrundsinfo:

Læs mere om netværksskolen på Facebook: https://www.facebook.com/netvaerksskolen

 

Link til bog: http://www.akademisk.dk/da-DK/butik.aspx?c=Item&category=4543&item=30436

 


Comments (0)

Skip to main content