Lærerne styrer gruppearbejdet interaktivt


Af Solutors, Peter Bræmer

Er eleverne gået helt i stå i gruppen eller er de på rette spor. En software, der giver lærerne mulighed for at være forbundet med elevernes computere, når de eksempelvis laver gruppearbejde, vinder indpas på flere og flere skoler. Det giver lærerne unikke muligheder for løbende at hjælpe eleverne på rette vej. Endvidere viser erfaringen, at lærerne får bedre fat i både de fagligt svage og de stille elever, samtidig med, at de har mulighed for at udfordre de stærke elever yderligere som led i en klar intention om undervisningsdifferentiering.

Selv om de er spredt for alle vinde på skolen, så har skolelærer Martin Bonde Eskelund fra Kongehøjskolen i Aabenraa fuldstændig styr på sine elever og deres faglige projekter. Via en såkaldt SMART Sync software er han forbundet med sine elever og deres bærbare computere. På den måde har han hele tiden et samlet overblik over, hvad eleverne beskæftiger sig med og kan løbende hjælpe eleverne ved f.eks. at overtage deres computer og vise dem, hvordan opgaven kan løses. Samtidig kan eleverne løbende stille spørgsmål til ham eller omvendt.

- Jeg har eksempelvis mulighed at sætte eleverne i grupper, hvor eleverne så samarbejder via Sync softwaren. Sync softwaren gemmer bl.a. en logfil, så jeg kan se, hvad den enkelte elev har bidraget med i gruppen. Jeg har også mulighed for løbende at stille dem spørgsmål om, hvor langt de er kommet med opgaven, så jeg kan følge med i deres proces. Og hvis de så ikke lige kan komme videre eller finde det rigtige, så kan jeg sende besked til deres computer om eksempelvis at åbne en specifik hjemmeside. På den måde kan jeg hele tiden hjælpe dem på vej, forklarer Martin Bonde Eskelund.

 

Tilgodeser på stærke og svage elever

Martin Bonde Eskelund også mulighed for at sende alle eller nogen af elevernes arbejde op på klassens SMART Board eller sende en gruppes skærmbillede ud til alle computere. Det kan eksempelvis være i forbindelse med præsentationer, eller hvis en bestemt gruppes arbejde skal fremhæves. Når eleverne er færdige med dagens gruppearbejde gemmer de filerne i Sync softwaren.

- SMART Sync softwaren er også ideel i forhold til undervisningsdifferentiering, fordi jeg har så godt et overblik over de enkelte elever, og det de beskæftiger sig med. I situationer, hvor de stærke elever er sat sammen, så har jeg hele tiden muligheden for at udfordre dem yderligere, hvis jeg kan se, at de har brug for det, forklarer Martin Bonde. Det giver mulighed for at differentiere også nå de sidder alene og arbejder med stoffet, forklarer Martin Bonde Eskelund. Ligesom softwaren giver dem mulighed for at lære at samarbejde fra hver deres lokationer.

Fokus på stille og fagligt svage elever

Erfaringen fra Kongehøjskolen viser, at de stille og generte elever også kommer til orde via den form for undervisning og faglig samtale. Det virker mere fordrende for dem og de føler sig ikke udstillede. Derfor har Martin Bonde Eskelund en meget bedre dialog med den stille målgruppe. Samtidig får de en bedre selvsikkerhed, så de også tør være mere fremme i skoene ved almindelig klasseundervisning.

- Også de fagligt svage elever får jeg bedre fat i med denne interaktive undervisningsform. De fagligt svage ved, at jeg hele tiden er med ind overe deres opgaver, og hvis de er kommet ud på et sidespor, så ved de, at jeg løbende retter og vejleder dem. Det giver dem selvtillid, når de eksempelvis skal fremlægge, fordi de ved, at det ikke er helt forkert, det de har udarbejdet. Endvidere er det med til at give mig en bedre fornemmelse af, hvor de står rent fagligt, forklarer Martin Bonde Eskelund.

 

Se den fulde PDF nederst i dette blog indlæg.

 

 

Kongehøjskolen i Aabenraa.pdf


Comments (0)

Skip to main content