Leder – Det bobler og syder af lyst og interesse for at anvende IT i undervisningen


Af Julich Wiberg

Det bobler og syder af lyst og interesse for at anvende IT i undervisningen. Universiteter såvel som institutioner/SFO’er sætter IT på dagsordnen for at styrke kompetencerne og ”produktiviteten” hvis man kan tillade sig at anvende denne type af betegnelse. Alle interesserer sig for, hvordan vi kan anvende enheder bedre og tilbyde bedre services til elever og lærere, samtidig med der sættes mål for de forskellige projekter. Det er positivt og jeg tolker dette som en større professionalisme på området og bedre samarbejde mellem IT og undervisere.

Det summer af energi og det er dejligt at se alle de nye computere og telefoner som kan understøtte elevernes undervisning, med eller uden touch og tastatur. Jeg selv er blevet vildt glad for min nye Windows 8 ”mobil intra” app og glædes over dens funktionalitet.

Samtidig er det vigtigt, at institutionerne definerer en strategi på området og sikrer at såvel sikkerhed, samarbejdsmuligheder, tilgængelighed og garanti på udstyr medtages i projekterne. Det glæder mig, at vi sammen med vores partnere kan dække alle disse aspekter.

Siden sidste nyhedsbrev har vi annonceret en ny version af Office 365 for Education med nye og bedre muligheder for at samarbejde og anvende Sky drive. Vi har gennemført en række uddannelser for partnere og føler de alle er klædt godt på til en dialog med jer. Flere partnere har leveret løsninger på den nye platform og feedback er meget positiv.

Vi er alle påvirket af situationen i undervisningssektoren og forhåbentlig finder alle parter en brugbar løsning således vi kan genetablere en god hverdag og sikre nogle gode vilkår for vores børn.

Feedback og kommentarer til vores nyhedsbrev og blog modtages gerne.

Hilsen Julich Wiberg   

Jwiberg@microsoft.com

 


Comments (0)

Skip to main content