Office-værktøjer bidrager aktivt til forlagenes digitale læremidler


Af Aslak Gottlieb, medieundervisning.dk

Når forlagene udgiver didaktiserede læremidler på digitale platforme, bidrager produktionsredskaber som Word og PowerPoint til elevernes udbytte. Interview med Christian Bach og Malte von Sehested fra Gyldendal Uddannelse.

Forlagenes udbud af digitale læremidler er i vækst. For at kunne orientere sig på det relativt nye marked, er det nødvendigt med en grundlæggende begrebsafklaring. I en pause på Bett, fortæller Malte von Sehested og Christian Bach, begge ledende skikkelser på Gyldendal Uddannelses digitale redaktion, om sammenhængen mellem de digitale læremidler, som de udgiver, og funktionelle læremidler, som fx programmerne i Office Pakken.

”Vi skelner mellem semantiske, funktionelle og didaktiserede læremidler”, forklarer digital udviklingschef Malte von Sehested. ”Semantiske læremidler udgøres af det faglige indhold. Artikler, skønlitteratur, video osv. De funktionelle læremidler er produktionsværktøjer som fx Word eller web 2.0-redskaber. Som forlag er det vores opgave at skabe didaktiske synteser af de to typer læremidler. Vi kan ikke undvære nogen af typerne”.

Digital projektleder Christian Bach uddyber forklaringen: ”Vores fagportaler, eksempelvis, består af tekster og ressourcer med et bestemt indhold, som vores forfattere nøje har udvalgt og brugt som byggesten i didaktiske forløb. I de forløb indgår funktionelle læremidler. En opgave kan være opbygget sådan, at den nødvendigvis skal løses med brug af funktioner i et Office program”.

Det er en fordel, at de funktionelle læremidler, som indgår i det pågældende materiale, har en brugsværdi udover løsningen af selve opgaven. En skoleopgave er ofte kun en repræsentation af virkeligheden, og eleven risikerer ikke at kunne genkende kontekst. Her understøtter de funktionelle læremidler ifølge Malte von Sehested elevernes udbytte af opgaven: ”Det er en fordel, at standardværktøjer indgår i læremidlet. Dem kan eleven genkende og bruge i andre sammenhænge”.

Men strategien udfordrer også skoler, som satser på bring your own device: ”Hvis eleven kommer med sit eget grej, og det pågældende værktøj ikke er installeret, har man naturligvis et problem”, advarer Christian Bach. ”Men det er den rigtige vej at gå. Og vi ser jo, at løsningerne i skyen bliver mere og mere fleksible. Så kræver det blot, at lærerne får øjnene op for mulighederne.

Gyldendal Uddannelse var repræsenteret på Bett med sin egen stand. Ved VIP-arrangementet 365 grader rundt om skolen hos Microsoft umiddelbart før messen holdt Malte von Sehested oplæg om digitale trends og udfordringer i undervisningen. Se hans dias her …


Comments (0)

Skip to main content