Microsoft understøtter udvikling i Afrika


Af Julich Wiberg, salgschef

Med det nye initiativ Microsoft 4Afrika går vi som virksomhed aktivt ind i Afrikas økonomiske udvikling. Målet er at hjælpe med at forbedre Afrikas globale konkurrenceevne.

Microsoft4afrika er et langsigtet initiativ, der repræsenterer Microsofts øgede engagement overfor Afrika. Verden har anerkendt nødvendigheden af at løfte Afrika, og Microsoft ønsker at bidrage til dette. Baggrunden er et ønske om at udforske nye måder at sammenkæde vores vækst med initiativer, der fremskynder væksten på kontinentet. Dette gør vi ved at fokusere på tre vigtige områder – verdensklasse færdigheder, adgang og innovation.

Målet er at sikre afrikanere, der har en rigtig god idé til en virksomhed eller et program, mulighed for at omsætte visionen til realiteter. Vi støtter projekter, som kan hjælpe det pågældende samfund, land eller endog kontinentet som helhed. Initiativerne bygger på en overbevisning om, at teknologi kan fremskynde væksten for Afrika, og at Afrika også kan fremskynde teknologi for verden.

 

Klik ind og læs mere: http://www.microsoft.com/africa/4afrika/


Comments (0)

Skip to main content