Bett 2013 varsler paradigmeskift i skoleverden


Af Julich Wiberg, salgschef

Bett er ganske enkelt en unik begivenhed. Jeg hørte i år tallet 1.500 for den samlede danske delegation. Alle de deltagere, jeg mødte, var dybt engagerede i begivenhederne, som var domineret af digitale læringsformer og læremidler. Min opfattelse er, at vi endelig står over for det paradigmeskifte, der med it som forandringsagenten skal løfte skoleverden ind i videnssamfundets tidsalder.

Paradigmeskift på vej
Det massive fokus på it-understøttet undervisning er i sig selv tegn på, at de forandringer, som har været på vej gennem de seneste 10 år, er ved at kulminere i en ny opfattelse af læring. Når jeg samtidig blandt de 1.500 danskere noterer en habil spredning af fagpersoner over lærere, it-vejledere, faglige vejledere, skoleledere, skolechefer og konsulenter, tolker jeg det som, at vi endelig står over for paradigmeskiftet, der er symboliseret ved, at den trykte bog og kridttavlen ikke længere udgør de vigtigste læremidler. Et paradigmeskifte, som gennem nye undervisningsformer flytter læringen ud blandt eleverne på deres præmisser.

Hvad bliver lærerens rolle?
Betyder det så, at læreren bliver overflødig? ”It klarer undervisningen, som i øvrigt sker på elevens banehalvdel”. Naturligvis ikke. Det vidnede oplæg fra personer som Sir Michael Barber, Tom Vander Ark (Gettingsmart), Kirsti Lonka, og Anthony Salcito om. Sir Michael og Tom Vander fokuserede på de nye kvalificerede muligheder for måling, evalueringer og ikke mindst guides og hjælp til didaktisk it-implementering. Kan vi med it give både elever og lærere metoder til løbende at følge og måle elevernes læreprocesser (og altså ikke opfatte test og måling som udtryk for et endeligt resultat), vil det øge lærerens mulighed for at skabe undervisningsdifferentiering og kvalificeret vejlede eleven løbende.

Eksamener i skyen
Effektivisering af eksamener var også på agendaen. Prøveafvikling er ekskremt ressourcekrævende og spilder mange skønne lærerkræfter hvert år. Janison, som er en af vores australske partnere, har i flere år gennemført digitale eksamener for ingeniører. Planerne for den nærmeste fremtid er, at 80.000 elever på 650 skoler af meget forskellig karakter skal kunne eksamineres samtidigt i deres digitale Cloud-løsning. Planerne på lidt længere sigt er, at 1,3 millioner brugere eksamineres digitalt.

Videndeling på tværs af 85 nationer
Det var med særlig spænding, at jeg sammen med folk fra 85 forskellige nationer deltog i et møde, hvor den finske Kirsti Lonka i et oplæg fortalte om it som middel til at sætte en politisk uddannelsesagenda samt nå nye mål og muligheder. På mødet blev der delt viden. Vi hørte om et eksempel fra Sydamerika, hvor et undervisningsprojekt i 1.-7. klasse om applikationer og styring af robotter har skabt nye entreprenører og iværksættere (Youthspark).

 

Bevægelse i fokus
Blandt de mange spændende teknologiske løsninger, jeg så på Bett, var blandt andet en del med bevægelse i fokus. Ikke bare de interaktive tavler, men mange flere flader i klasseværelset er qua berøringsfølsom teknologi bragt i spil i undervisningsscenarier, som stimulerer bevægelse og aktivitet.

Næste version af Office 365 for Education.
I løbet af Bett annoncerede vi ikke bare Office 2013, men også frigivelsen af den næste version af Office 365 for Education, som vi glæder os helt vildt til at vise jer. Mere om det senere.

De fleste af artiklerne i februar/marts nyhedsbrevet tager udgangspunkt i oplevelser og indtryk fra BETTShow 2013 – god læselyst.

 

Comments (0)

Skip to main content