Teknologi understøtter demokratisk dannelse på tværs af lande


Af Aslak Gottlieb, medieundervisning.dk

Grundtvig havde næppe set cloudbaserede kommunikationsplatforme komme, da han i 1800-tallet udtænkte sine idealer for uddannelse i Danmark. Men nu ser det ifølge netværkskonsulenten Marianne Kron nu ud til, at hans aftryk på den danske skoleverden med hjælp fra moderne teknologi kommer resten af verden til gavn.

Global udbredelse af Ny Nordisk Skole
Som tidligere skoleleder for en Microsoft Global Pathfinder School har Marianne Kron opbygget et stort netværk af personlige kontakter på skoler verden over. Og hun har set mange lærere og elever interagere på tværs af landegrænser. Tidligere fokuserede hun mest på det udbytte, eleverne på hendes egen skole fik af udvekslingen med udlandet.  Men som netværkskonsulent ser hun fra helikopterperspektiv hvordan global netværksdannelse mellem skoler giver afkast også i de andre lande. Det er hendes vurdering, at dansk skoletradition i kombination med ny teknologi har noget unikt at byde på: 

”Jeg tænker lige nu på et projekt, hvor min gamle skole arbejde sammen med en skole i Argentina og som en gruppe lærerstuderende i Japan evaluerede. Hold da op for en kulturel power cocktail. Deltagerne i de to andre lande fik enormt meget ud af at se og fornemme, hvordan vi gør tingene herhjemme. Det var Ny Nordisk Skole ud over landegrænser, men uden et budget til flybilletter. Vi er dygtige til dannelse og demokrati. Det kan vores elever og lærere, undskyld udtrykket, eksportere til andre lande. Ikke ad floder og veje, som i gamle dage. Men med kommunikationsplatforme i skyen ”.


Netværkskonsulent, Marianne Kron, LEARNINGFORTHEFUTURE

Samme brugerflade giver genkendelighed i netværket
Klasserne i det omtalte projekt brugte Skype og SkyDrive som kommunikationsplatforme. Marianne Kron iagttog, hvordan brugerfladerne havde betydning for forbindelserne i netværket.

”I et globalt netværk er det vigtigt, at deltagerne forholder sig til den samme teknologiske brugerflade. Det giver på en måde sig selv, men jeg tror ikke at ret mange tænker på den dimension – teknologiens rolle. Man sidder på hver sin side af kloden i vidt forskellige geografiske, kulturelle og uddannelsesmæssige miljøer, men teknologien er ens som en slags matematisk sprog”.

Fremtidens læring sker i skyen på tværs af landegrænser
Marianne Kron kalder sin konsulentvirksomhed LEARNINGFORTHEFUTURE. Hendes mission er at danne relationer mellem elever, lærere, skoler, uddannelsessystemer, virksomheder, NGO’er og myndigheder. Den primære facilitator er teknologien.

”Interessenterne skal dele viden i skyen og kommunikere på platforme som Skype og Lync. Det er drøn motiverende for elever og lærere at de fælles kan arbejde på filer og ressourcer og til enhver tid offentliggøre dem eller dele med andre, som de gerne vil have med i deres netværk. Det er helt naturligt for eksempel at drenge på mellemtrinnet i fritiden spiller Minecraft eller Travian med folk fra flere forskellige kontinenter. Sådan bliver læring også i fremtiden, hvis vi bruger teknologien opfindsomt til at understøtte vores mål for undervisningen”.

Kam til Grundtvigs skæg
Teknologien skal ikke kun bruges til at danne netværk på tværs af lande. Men også på tværs af demografiske skel. Og køn, ikke mindst. Hvor Grundtvig ifølge teologer og historikere ikke var udpræget begejstret for at diskutere politik med kvinder eller få dem ind på højskolerne, er Marianne Krons forudsigelse om fremtidens læring, at ligestilling mellem kønnene kommer på dagsorden.

”Jeg prøver gennem mit netværk at etablere relationer mellem ressourcestærke kvinder. De kommer fra forskellige kulturer og kan dermed hjælpe hinanden med at forbedre vilkårene for deres køn. Igen var dette aldrig lykkedes, hvis netværket var afhængigt af dyre flybilletter og telefonsamtaler. Her bruger jeg erfaringerne fra Microsoft-netværket Partners in Learning, hvor det virkelig er lykkedes at skabe et globalt netværk der lever”.

Comments (0)

Skip to main content