Mere skole for færre penge


Af Julich Wiberg, salgschef

Regeringens udspil til folkeskolereform er blandt andet blevet udlagt som en konspiration mellem KL og regeringen i forsøget på at presse lærerne til at levere mere undervisning for færre midler. Personligt hæfter jeg mig ved, at it i reformudspillet indgår som en løftestang, der skal hæve kvaliteten af folkeskolen.

Det kan godt lade sig gøre uden meromkostninger, mener jeg. Naturligvis koster investeringer i it-infrastruktur og kompetenceudvikling penge, men de skal netop opfattes som investeringer, der giver afkast i form af både human kapital og rationaliseringsgevinster. Vi har fortsat udfordringer med unge, som ikke får en uddannelse eller kommer i arbejde. I dette nyhedsbrev kan du læse om begge former for afkast og om, hvordan de smelter sammen.

På den hårde side, rationaliseringsafkastene, har vi to gode kundecases. Den ene handler om VIA University College, som er gået i skyen med en Office 365-løsning fra Atea – vupti, har man rationaliseret en række arbejdsgange samtidig med, at det it-infrastrukturelle læringsmiljø er betydeligt forbedret. Den anden case handler om bogholderiet på Tønder Gymnasium, som med det digitale faktureringsværktøj Aqoola har skabt sig bedre overblik over sine regnskaber og samtidig frigivet kostbar medarbejdertid til andre opgaver.

På den bløde side, altså de humane afkast, har vi et blogindlæg, der bryder med forestillingen om, at it pacificerer børn fysisk og hæmmer dem motorisk. Blogindlægget er skrevet ud fra både personlige erfaringer og med henvisning til et projekt på CFU i Herning, som på Mads Brørup Skolen i Skanderborg afprøver og udvikler bevægelsesfremmende undervisningsformer med brug af Kinect. Læs også om digitale patruljer, hvor elever underviser andre elever og sågar lærere. Der er gevaldige didaktiske gevinster forbundet med at vende rollerne i undervisningen om, når det kommer til anvendelse af ny teknologi.

Og det er vel i virkeligheden det, regeringens reformudspil handler om: At gøre tingene på nye måder. Der skal nye undervisningsformer til for at reformere og modernisere den folkeskole, der blandt mange andre opgaver leverer det nødvendige råstof, som både den private og den offentlige sektor behøver for at skabe vækst og sikre innovation i samfundet.

It i undervisningssektoren er vor tids vigtigste forandringsagent. Med digitalisering understøtter vi både de nødvendige administrative og pædagogiske processer, som for alvor skal løfte undervisningen ind i videnssamfundets tidsalder.

Helt jordnært skriver vi i dette nyhedsbrev derfor også brugernært om løsninger, der både er rationelle og innovative. Læs om Herning Kommune, som har genoplivet deres udtjente skole-pc’er med SSD-drev og Windows. Eller om Skolebordet fra ITEO - en kommunikations- og videndelingsplatform baseret på gratis Office 365-værktøjer, som kan være med til at understøtte forandringer i stil med ændrede lærerroller og anderledes organisering af undervisningen, end den vi kender fra industrisamfundets tidsalder.

Konspiration eller ej – mit ønske er, at dialogen om regeringens reformudspil bliver frugtbar. Og at man i processen inddrager mange forskellige interessenter. Vi lever i forandringens tidsalder. Det eneste, der er sikkert i dag, er, at vi ikke ved, hvad morgendagen bringer. Den præmis har vi levet med i it-branchen siden dens begyndelse. Derfor bilder jeg mig ind, at man som uddannelsesinstitution kan bruge os som sparringspartnere i vitale forandringsprocesser. Betragt det som et uforpligtende tilbud og kontakt mig gerne!

jwiberg@microsoft.com - +45 51 57 82 79

P.s. Til de af nyhedsbrevets læsere, som deltager på Bett: Jeg håber vi ses. Læs på bloggen om de guidede standture, som vi tilbyder.


Comments (0)

Skip to main content