Espergærde Skole afsætter halv lærerstilling til mediepatruljer


Af Aslak Gottlieb, medieundervisning.dk

Den pædagogiske tankegang bag mediepatruljer er udtryk en skoleudvikling, der skal løfte folkeskolen ind i videnssamfundets tidsalder. Afdelingsleder Tommy Sørensen uddyber i dette interview, hvorfor Espergærde Skole sætter en halv lærerstilling af til deres mediepatruljer.

Det for tiden tredje mest debatterede indlæg på folkeskolen.dk handler om fænomenet mediepatruljer, digitale patruljer, it-patruljer … kært barn har mange navne. Debat er måske i den forbindelse så meget sagt. For kommentartråden på indlægget er en lang opremsning af forskellige skolers forskelligartede, men positive erfaringer med at bruge elevernes it-kompetencer på vidt forskellige måder. En af landets største skoler, Espergærde Skole med 2.000 elever og 350 ansatte, prioriterer mediepatruljer så højt, at ledelsen nu allokerer en halv lærerstilling til projektet.

It på skolerne er en fælles opgave
Som afdelingsleder står Tommy Sørensen for den strategiske og ledelsesmæssige forankring. Han har de seneste år deltaget aktivt i Microsofts Skolenetværk, sidder i ministerens it-rådgivningsgruppe, er medlem af projektgruppen bag det nyetablerede skoleledernetværk og har i det hele taget mange it-kasketter på. Han er ikke et sekund i tvivl om, at mediepatruljer er den rette vej at gå:
"Understøttelsen af moderne undervisning med it er så vigtig, at vi ikke kan lade den ligge i hænderne på specialister. Det nytter ikke, at it-vejlederen kommer løbende og fikser problemerne hver gang læreren kalder. Eller at skolebibliotekaren etablerer sig som lokal kursusudbyder for de enkelte klasser på skolen”.

It er ligeså selvfølgeligt som papir og blyant
It er med andre ord en fælles opgave for alle på skolen. Alle lærere skal være i stand til at tænke it ind i undervisningen. Ifølge Tommy Sørensen er det mindst ligeså åbenlyst som, at man i de boglige *** skal vide, hvordan man bruger papir og blyant. Eller bolde og redskaber i idrætsundervisningen, for den skyld.
"Jeg kan godt lide begrebet den deltagende elev. Vi har lige haft et forløb, hvor sjette klasserne lærte 1. klasserne hvordan man bruger Word og bloggen i Intra. Her koncentrerede læreren sig om det indholdsmæssige rent danskfagligt, mens de ældre elever stod for den tekniske oplæring af hendes elever. Den slags projekter kalder jeg fagligt forpligtende samarbejde. Det var en oplagt case for fagvejlederen. Vi skal satse på syntesen mellem elevernes kompetencer, lærerens faglighed og den faglige vejleders evne til at indtænke it som læringsfaciliterede redskab. Jeg kan godt love dig for, at eleverne i omtalte projekt var motiverede og at de lærte noget”.


Tommy Sørensen, Espergærde Skole, fortæller om skolens strategisk satsning på mediepatruljer.

Mediepatruljer løser eksisterende tekniske opgaver
Børn skal altså lære af børn. Og af voksne. De voksne skal også lære af børnene. Og af hinanden. Men mediepatruljerne på Espergærde Skole skal også løse eksisterende opgaver af mere skruetrækkermæssig karakter.
"På nær de fagdidaktiske opgaver, kan elever i princippet komme indover alle opgaver. Også de rent tekniske, som vi ellers bruger it-vejlederen til. I Helsingør Kommune får alle elever udleveret en netbook og det er klart, at vi har en serviceopgave i den forbindelse. Den er forbavsende lille, men selvfølgelig skal der fikses en skærm, skiftes taster osv. Hvis en elev eller en lærer har bøvl med at overføre billeder fra et kamera eller ikke kan finde ud af et program, yder mediepatruljerne også support ".

Socialisering og dannelse sker gennem deltagelse
At eleverne har medansvar for hinandens it-udstyr er ifølge Tommy Sørensen en moderne fortolkning af tankegangen bag klassens duks. Men på it-området har det endnu mere vidtrækkende perspektiver for dannelsen og socialiseringen.
"It er med os i alt hvad vi gør. Ikke mindst for elevernes vedkommende. Derfor skal vi heller ikke forbyde og begrænse. Der sker en socialisering og en demokratisk dannelse, når vi siger til eleverne: It og medier er fælles områder for jer og os imellem. Vi skal passe på grejet og hinanden i fx de sociale medier. Lad os tage fat på udfordringerne sammen. Det er vores helt klare erfaringer, at det virker".

Comments (0)

Skip to main content