Herning genopliver gamle pc’er med Windows 8 og SSD


Af Julich Wiberg, salgschef

I stedet for at skrotte de gamle bærbare pc'er på skolerne i Herning, har kommunen boostet 4.500 eksisterende bærbare pc’er med SSD-drev, nyt batteri og Windows 8. Nu er opstartstiden nede på omkring 30 sekunder.

 

Det er en ambitiøs plan, der er lagt i Herning, hvor man i skoleforvaltningen udmønter begrebet pædagogisk it med fokus på både pædagogisk og it.  Det pædagogiske aspekt vil vi skrive om senere. Her vil vi nøjes med at konstatere, at kommunen tænker kreativt og praktisk, når den skal løse opgaven med for få midler at sikre en velfungerende pædagogisk it-infrastruktur. At grejet virker på skolerne er jo en forudsætning for, at it bliver en naturlig integreret del af hverdagen og dermed afgørende medvirker til den læring, som gør eleven bliver i stand til at agere i fremtidens videns- og netværkssamfund.

 

Som formanden for Børne- og Familieudvalget i Herning Kommune, Joan Hansen, udtrykker det på kommunen hjemmeside: ”Vi ønsker at give eleverne – og selvfølgelig også de lærere, der underviser dem – de værktøjer, der passer til den virkelighed, de er ved at uddanne sig til”.

 

Læs om tiltaget i Version2 og bliv inspireret til at opgradere maskinparken, så elever og lærere får en langt bedre brugeroplevelse.

 

FAKTA (fra Herning Kommunes hjemmeside):

Herning Kommune opgraderer frem til sommeren 2014 folkeskolerne på IT-området. 
 
Der investeres i 4000 nye computere, så det samlede antal elev-pc’er når op på 8750 – eller 1,2 elev pr computer, hvis man regner alle elever med fra børnehaveklasse til afslutningseksamen. I praksis vil der dog være en computer pr. elev, hvis man tager højde for børnehaveklassernes lidt mindre behov og for de overbygningselever, der ønsker at bruge deres egen pc i skolesammenhænge.

Samtidig skiftes harddiske og batterier i de eksisterende 4750 computere, så deres levetid bliver forlænget med to år.

Endelig går alle skole-computere over til det nye Windows 8 styresystem.
Investeringen på 15,5 millioner kroner er et led i Herning Kommunes IT-strategi for folkeskoleområdet. Pengene findes på den eksisterende drift.
Derudover blev der i budgetforliget for 2013 sat 13,5 millioner kroner af til at opgradere skolernes netværk, så de kan klare den øgede trafik - og væsentlig hurtigere end idag.

1083_Win8_HerningKommune_case.pdf

Comments (0)

Skip to main content