Faglig læring og digital dannelse hos Atea


Af Jette Risgaard, Markedschef Education, Atea

 
Atea inviterer til best practice videndeling med teknologier, som skaber merværdi for eleverne. På standen møder du kreative og nytænkende lærere som giver dig et indblik i deres hverdag med it og medier …

 

Som altid kan du møde Atea på messen til Uddannelsesforum. Vi er til stede med en rigtig stor og spændende stand, hvor vi fremviser al den nyeste teknologi og de smarteste gadgets til skoler og kommuner.

Teknologi i sig selv er som regel kun interessant for de få. Men vi vil i højere grad vise, hvad teknologien allerede i dag kan bruges og bliver brugt til, sådan at den er til gavn for lærerne i undervisningen og ikke mindst så teknologien giver merværdi i forhold til elevernes faglige læring og digitale dannelse.

Derfor har vi inviteret erfarne, kreative, innovative, nytænkende lærere til sammen med nogle af deres elever at komme og give andre lærere et indblik i deres skoledag. Det er en skoledag, hvor it og medier fylder – men kun fylder, hvor det giver læringsmæssig værdi. Dvs. at digital teknologi inddrages, hvor det fx kan medvirke til at inkludere elever, der ellers vil have svært ved at leve op til de krav, der stilles til resten af klassen, eller hvor teknologien understøtter et tidsvarende læringsscenarie, hvor eleverne styrer og bestemmer indenfor lærerens pædagogiske og didaktiske ramme.

Teknologien er med, hvor det kan understøtte en eksperimenterende og undersøgende arbejdsproces. Det er eleverne, der er aktive og involverede i deres egne læreprocesser og digitale kompetencer. Som det står beskrevet i Faghæfte 48, er det eleverne, der producerer, formidler og kommunikerer, samtidig med at de samarbejder og videndeler.

På Ateas stand på Uddannelsesforum møder du elever og lærere fra hele skoleforløbet – fra indskoling til ungdomsuddannelse. Du kan se, høre og spørge ind til, hvordan de arbejder og ikke mindst hvorfor og hvad de synes deres udbytte er ved at inddrage digital teknologi.

Samtidig vil der begge dage løbende være annonceret korte sessioner, hvor lærere holder oplæg med eksempler fra deres daglige undervisning. Der bliver mulighed for dialog mellem oplægsholdere og publikum.

Mød fx lærer Karina Willumsen fra Hellerup Skole, som viser hvordan hun anvender it til undervisningsdifferentiering i matematik i hendes 3.kl., og hvordan rammestyring med mål og arbejdsplan stimulerer og udvikler elevernes potentialer og kompetenceudvikling. Samtidig får du mulighed for at se, hvordan hendes elever arbejder med problemløsningsmatematik, med deres selvstændige projekter som ’Månedens professor’, og høre om hvordan superbrugere blandt eleverne er med til at igangsætte anvendelsen af it i undervisningen.

Sønderbro Skole er Københavns Kommunes musisk-kreative profilskole, hvor eleverne oplever det musiske som en integreret del af hverdagen. Oplev, hvordan elever og lærere fra Sønderbro Skole arbejder musisk kreativt med digital teknologi for at understøtte inklusion og motivation for læring.

For Atea er det vigtigt at levere netop den digitale løsning, der passer til din skole eller din kommune – og vi har rigtig mange forslag til forskellige løsninger alt efter jeres ønsker og behov, for vi ved af erfaring, at ikke to skoler er ens.

Vi glæder os til at møde jer på Uddannelsesforum. Kom forbi Ateas stand og mød arbejdende elever og lærere, se de nyeste bud på teknologiske løsninger til uddannelsessektoren, få en snak med vores løsningsspecialister, og se hvornår der er et inspirerende oplæg, som du kan deltage i.

På gensyn,

 

Jette Risgaard,

Markedschef Education, Atea
Mail: jette.risgaard@atea.dk

 


Comments (0)

Skip to main content