Windows 8 – Integration og innovation i velkendte læringsmiljøer


 Af David Garde-Tschertok

”Styresystemet passer ind i vores digitale læringsmiljø og pædagogiske praksis. Kombinationen af det velkendte og den nye touchflade giver mulighed for kreativitet og didaktik med eleven i centrum”. Sådan tillader jeg mig at konkludere på tre dygtige didaktikeres test af Windows 8 på tablet … Martin Lindved, Kasper Koed og Morten Ovesen har fra hver sit hjørne af landet og med forskellige perspektiver afprøvet en Samsung slate-pc i eksisterende læringsmiljøer og pædagogisk praksis. Resultaterne er tilgængelige på deres blogs, som jeg i øvrigt varmt kan anbefale.

Fuld integration og ingen workarounds i skolens læringsmiljø
Der er blandt de tre didaktikere slående enighed om, at den vigtige integration af touch-devicet i de eksisterende digitale læringsmiljøer sker nemt. Børnehaveklasseleder Martin Lindved fra Skanseskolen skriver:

Eleverne havde nemt ved at bruge tablet-pc'en blandt andet fordi de i forvejen var vant til at arbejde i et pc-miljø. Det ny styresystem gør, at der kommer et nyt lag oven på hele det for lærere velkendte og gennemafprøvede operative styresystem, altså Windows. Et nyt lag, som gør at børnene bare behøver at kigge på farverne hvorefter de med få intuitive berøringer er i gang. Det er altså blevet både hurtigere og nemmere at komme i kontakt med de digitale læringsressourcer, som vi efter års udviklingsarbejde og gennemafprøvning ved støtter metodisk op om målene for undervisningen. Der er ikke tale om et teknologisk fix. Men først og fremmest om at kunne skyde genveje til de gode læringssituationer, vi allerede kender fra pc-baserede læringsressourcer.

Læs Martin Lindveds uddybning af hvordan han oplever sit daglige pædagogiske virke i samspil med Windows 8 på hans blog It i bevægelse.  På samme blog har han i øvrigt udgivet en mini-brugertest med afsæt i hans didaktiske koncept Den digitale Tarzanbane.

Afsæt til innovativ undervisning i øjenhøjde med eleverne
Tablets i undervisningen lader til at være et middel til at indfri det potentiale, der ligger i opfattelsen af eleven som medproducent af egen læring. Det håndholdte og intuitive møder det statiske og autoritative i nye innovative undervisningsformer. Om det er Ny Nordisk Skole, skal jeg ikke afgøre, men det ligner i bemærkelsesværdig grad, når CFU-konsulent Kasper Koed i en mailtråd til sin kommunale kollega i Helsingør, Morten Ovesen, skriver:

Med OneNote som et integreret værktøj på en Win8 tablet bliver det muligt at tilføre to ekstra dimensioner på arbejdet med en digital portefølje, som ikke var muligt før: Helt grundlæggende er tabletten mobil dvs radius for det eksperimenterende, opsøgende og dokumenterende bliver væsentligt større med de åbenlyse muligheder, der ligger i det. En mobil teknologi skaber desuden også nye læringsrum i de allerede eksisterende læringsrum – og med OneNote i hånden finder eleverne nye rum for refleksion eller steder, hvor de kan video-optage refleksioner over egne læreprocesser (det vi i denne sammenhæng har kaldt for digitale adgangsbilletter til porteføljen). Samtidig bliver det et talerør for de læse-skrivesvage elever eller bare for dem, der har brug for at reflektere i andre medieformer end skriftligt.

En anden dimension er, at det nu også bliver muligt, at tilbyde eleverne et digitalt penalhus, der kan bygge bro mellem skole og fritid. Min pointe har hele tiden været, at hvis vi alligevel vælger at “infestere” elevernes privatsfære med hjemmearbejde, så må vi også tilbyde dem samtidige arbejdsværktøjer. Selv hvis eleverne ikke kan få en tablet med hjem, vil man nu kunne lægge sin OneNote portefølje i sit SkyDrive og derved kunne tilgå det hjemmefra, hvilket er en væsentlig ny dimension i denne sammenhæng for både sammenhængskraften, synligheden og i forhold til samarbejdet med forældrene.

Læs hele mailtråden som også indeholder konkrete forslag til undervisningsforløb med Windows 8 på Morten Ovesens personlige blog …

FORSLAG:

Reklamefilmforløb med Windows 8-tablet i 3. klasse

Forslag til undervisningsforløb v/Kasper Koed

3. klasser laver reklamefilm i forbindelse med et længere fagligt tema med fokus på reklamen som udtryk, genre osv.

Tekst til replikker og materialelister m.v. skrives i Word punkt for punkt – floorplan skabelon hentes ind i PowerPoint og tilpasses grafisk med interiør og rekvisitter – dernæst hentes floorplan ind i OneNote til møde og procesforarbejde (dvs. eleverne i gruppen mødes ved et bord, tablet lægges på midten – floorplan hentes ind i OneNote – forløbet til scenen drøftes igennem – instruktør tegner med pen pile rundt på floorplan i forskellige farver, så de enkelte aktører ved præcis, hvordan de skal forholde sig i scenen). Scenen skydes ind i App´en Cyberlink Youcam som kan styre på front- og backface kamera, dernæst hentes råvideo ind i Movie Maker og redigeres til en færdig produktion. Deling af lydeffekter og videoressourcer foregår via SkyDrive, så det er umiddelbart tilgængeligt for alle – også hjemmefra.

Produktioner præsenteres til lille reklamefilm-festival.

 

 

Comments (0)

Skip to main content