Dialogen om en bedre uddannelse er på den politiske agenda


af Julich Wiberg

Vi håber den vil fortsætte og at vi konkret vil se større tiltag, nationalt såvel som regionalt. Vi mener en helhedsbetragtning er nødvendig således vi sikrer, at eleverne har de fornødne kompetencer fra børnehave til de er færdige med minimum en grunduddannelse.

Konkret stiller dette store krav til alle interessenter som vil være nødsaget til at samarbejde og investere i en periode, hvor institutioner lukkes og budgetter reduceres. Midlerne skal investeres rigtigt og efter min opfattelse muliggør investeringer i IT en rationaliseringsgevinst og øget tilgængelig for elever såvel som lærere. Jeg er endvidere overbevist om, at Microsofts platform vil støtte institutionerne på denne rejse uanset om man vælger PC’ere eller tablets.

Jeg glæder mig over den positive feedback vi får angående Windows 7 og Microsoft Office 2010 som implementeres i stor stil. Vi har annonceret, at Office 365 for Education bliver stillet frit tilgængeligt for alle elever og lærere. Det ser jeg som yderligere et bevis på Microsofts engagement i forhold til uddannelsessektoren. Jeg er ikke i tvivl om at denne platform vil kunne støtte mange elever og lærere både individuelt og i forhold til mulighederne for at samarbejde.

Vi har også frigivet LearningSuite, der er en samling af applikationer til elever og lærere som du kan læse yderligere om her.

Ha' en forrygende maj måned hvor årsafslutningerne på skolerene står for døren.


Comments (0)

Skip to main content