It-julebudskab: Skab samarbejde på alle niveauer


Af Julich Wiberg, salgschef

En række interessante events i uddannelsessektoren har på det seneste understreget den centrale rolle, it spiller både for lærere, elever og studerende. Giraf-konferencen, Forskningsnettets konference og ikke mindst Uddannelsesforum satte alle it højt på dagordenen. Både hvad angår indhold, infrastruktur og drift. Tre størrelser, som i den moderne undervisningskultur er svære at skille ad. En række interessante strømninger er meget synlige, synes jeg. Samarbejde, fokus på hardware (pc, tablet, telefon, interaktive tavler) samt adgang til it uden hensyn til tid og sted.

Ved konferencer som de nævnte mødes parter fra forskellige dele af undervisningssektoren fysisk. Dialogen mellem oplæggene (og under!) er intens og den fortæller mig, at vi generelt bør gøre mere for at samarbejde. Det gælder på tværs af elever, lærere, organisationer, kommuner og institutioner. Samspillet mellem private organisationer og uddannelsesområdet kan bestemt også styrkes. Hvorfor deltager organisationer ikke aktivt i et givent læringsforløb i en vilkårlig kommune og bidrager positivt med eksperter inden for specifikke områder? Jeg hører gerne fra kommuner, som kunne have lyst til at deltage i et sådan projekt.

Hardware er i fokus igen. Det er længe siden, at interessen for den fysiske enhed har været så stor som nu. Alle i organisationen har en mening om telefoner, tablets og pc’er. Forhåbentlig spreder grejglæden sig til lærerværelset, men uden at områder som didaktik, omkostningsfokus og sikkerhed bliver glemt. Det bliver interessant at følge ”Consumerization of it” og se, hvordan løsninger på tværs af forbrugere og institutioner integreres.

Min julehilsen, som også bliver en slags fortsæt til det kommende år lyder: Lad os på tværs af private og offentlige virksomheder arbejde sammen om at levere it-adgang 24/7/365 med en fornuftig økonomi. Elever, forældre og lærere skal som en grundlæggende præmis have adgang til it og services. Vi er efter min mening ikke ambitiøse nok på dette område. Vi kan sammen gøre en stor forskel og hjælpe alle involverede til mere viden, fleksible muligheder og livslang læring. Det kræver handling. Vi kan støtte marginaliserede dele af samfundet og på længere sigt aktivt bidrage til vækst i samfundet.

Velkommen til nyhedsbrevet for december. Jeg vil benytte lejligheden til at ønske alle en dejlig december og en glædelig jul.


Comments (0)

Skip to main content