Skype og den virtuelle it-vejleder


v/David Garde-Tschertok, pædagogisk uddannelseschef

Med fx Messenger, Skype og Lync kan man over nettet undervise en gruppe elever, som sidder et helt andet sted. Med webcams i begge ender og en storskærm i elevenden, er det muligt at gennemføre en workshop om fx hjemmesideproduktion eller avanceret PowerPoint-formidling. Læs om konkrete erfaringer med projektet på detdigitalepenalhus.net

 

Comments (0)

Skip to main content