Pædagogisk it-kompetenceudvikling løftes i partnerskab med leverandøren


Af Aslak Gottlieb, undervisningskonsulent

De hårde it-investeringer giver kun afkast, hvis de følges op af bløde investeringer i kompetenceudvikling og videndeling. Leder af Uddannelseshuset i Helsingør, Jørgen Jensen, fortæller i dette interview, hvordan Helsingør Kommune i partnerskab med Microsoft løfter 600 læreres it-faglighed med workshops, træning og videndeling.

Farvel til generalistkurserne

Hvad skal skolerne i Helsingør Kommunes med op mod 8.000 netbooks, 600 SmartBoards og massiv trådløs netværksdækning, hvis lærerne ikke ved, hvordan de bruger udstyret i deres ***? Investeringen er i værste fald spildt, hvis ikke den bliver fulgt op af et bredspektret og differentieret pædagogisk kompetenceløft. Workshops, videndeling, træning og inspirationsdage er elementerne i det 40 timers kompetenceløft, som lærerne i Helsingør gennemgår i dette skoleår. Et kompetenceløft, der vinker farvel til generalistkurserne og siger goddag til tidssvarende, praksisbårne metoder.

Lokalt udviklet kursusdesign i partnerskab med Microsoft

Jørgen Jensen er ansvarlig for den pædagogiske kompetenceudvikling i kommunen. På skoleområdet råder han over en håndfuld fastansatte konsulenter, som i samarbejde med Microsofts skolekonsulenter står for design, udvikling og gennemførelse af kompetenceudviklingsprojektet ”It i fagene”. Han uddyber her, hvad partnerskabet har båret med sig:

-        Vi har først og fremmest fået god pædagogisk it-faglig sparring. Og så har Microsofts skolenetværk været en hjælp, da vi skulle støvsuge markedet for instruktører med den rette profil – personer der til dagligt arbejder med børn og it og som forstår at formidle til voksne.

Differentiering og praksisanvendelse er nødvendigt

-        Der viste sig en enorm forskel på lærernes kompetencer, da vi spurgte dem om deres opfattelse af deres forudsætninger på området. Vi indledte derfor med at differentiere på holdene, som er delt ind i faggrupper. Sammen med Microsoft har vi fundet en form, hvor lærernes daglige praksis samt det tilgængelige udstyr spiller sammen. Vi bruger enkelte inspirationsdage som afsæt for en workshoprække, der løber over året. Mellem hver workshop er der lagt tid ind til afprøvning, videndeling og træning.

Jørgen Jensen forklarer videre, at behovet for differentiering ifølge workshop-instruktørerne og lærerne selv har vist sig endnu mere udtalt, end først forventet. Sidemandsoplæring og cafemodeller til videndeling skyder derfor frem på skolerne. Han understreger at det er en ledelsesopgave, at få denne del af projektet til at udvikle sig.

Udvidet kommunikationsbehov tilfredsstilles på blog

Til projektet er knyttet en avanceret WordPress-blog, www.itifagene.dk. Bloggen fungerer som projektstyringsværktøj idet lærere og instruktører her finder praktiske kursusoplysninger og kommunikerer om indholdet på hver workshop. Samtidig sørger konsulenter og instruktører for at fremhæve bedste praksis rundt på skolerne i kommunen. Bloggen faciliterer dermed viden- og fildeling på tværs af kommunens skoler.

-        Bloggen og miljøet omkring den er i sin vorden. Skolerne har knap haft deres netbooks i en måned, men alligevel har vi allerede set de første gode eksempler på faglige it-forløb. Men den skal have tid til at komme i gang. En gevinst ved bloggen er også, at vi undervejs kan følge projektet og hvordan det går med de enkelte workshops. Undervejs kan vi løse opståede problemer og sprede de gode erfaringer fra hold til hold.

Partnerskabet er ikke et spareprojekt

Kommunens prioritering har betydet, at praktisk talt al lærernes tid til kompetenceudvikling afvikles i forbindelse med It i fagene.

-        Med så stor en investering må det nødvendigvis være sådan, at kompetenceudviklingen fokuseres på det pågældende område. Ellers risikerer vi, at investeringen går tabt. At vi har valgt Microsoft som partner på projektet er ikke et udtryk for, at det er et spareprojekt. Det kan man ikke sige. Gevinsten ligger i den sparring, vi har fået til at udvikle denne anderledes form for kompetenceudviklingsmodel, som ledere og lærere i øvrigt hidtil har meldt meget positivt tilbage på.

Comments (0)

Skip to main content