Netværksbaserede kompetenceløftsformer – input fra Microsofts pædagogiske netværk.


Af David Garde-Tschertok, pædagogisk uddannelseschef

De traditionelle kompetenceløftformer slår ikke til, når det gælder it i folkeskolen. It-kørekortets dage er talte og de klassiske kurser er udrangerede. Både fordi den teknologiske forandring går så stærkt og fordi de ikke tager højde for forankringen. I Microsofts pædagogiske it-lærernetværk, har vi fokus på, hvordan man udnytter dygtige læreres evner til at løfte kompetencerne generelt på skolen. Erfaringen viser, at den største gennemslagskraft fås ved at flytte kompetenceløftet helt ud i undervisningen. Dermed bliver både it-stærke lærere og elever centrale i den nødvendige udvikling af daglig praksis på skolen. Se videooplægget til seneste møde i netværket her.


Comments (0)

Skip to main content