Hjælp kollegerne i gang med Lync


Af Torben Andersen, teknologirådgiver

Når man teknisk har implementeret Lync, består den klassiske udfordring som med andre nye teknologier i at få slutbrugerne aktiveret. Når kendskabet til Lyncs muligheder er udbredt i organisationen, skal brugerne undervises i anvendelsen. Til den sidste opgave tilbyder vi Lync Adoption and Training Kit, som indeholder ressourcerne til at lave et intranet. Materialet introducerer blandt andet gennem en lang række videoer slutbrugerne til Lync – og egner sig dermed også til at udbrede kendskabet til mulighederne.

Adoption and Training Kit


Comments (0)

Skip to main content