Notebookbaserede hjælpemidler får de ordblinde ud af specialklassen


Af David Garde-Tschertok, pædagogisk uddannelseschef

Med en ganske almindelig netbook under armen er ordblinde elever i Rødovre Kommune gennem et forskningsbaseret samarbejde med DPU blevet inkluderet i den normale undervisning. Hvor eleverne tidligere var handicappede af fx ikke at kunne læse matematikopgaverne, bliver de nu hjulpet, så de kan deltage i undervisningen på deres egentlige faglige niveau.

Netbooken forløser elevernes potentiale
It-støtten til eleverne drejer sig ikke kun om specialprogrammer som CD-ORD, men også om ganske almindelige multimedieprogrammer. ”Det er så lidt, der skal til, for at de kan være med. Som hvis de bare får lov til at tale en besvarelse ind, i stedet for at skulle skrive den", forklarer DPU-forsker Karin Levinsen. De forskningsmæssige iagttagelser støtter i høj grad filosofien bag Det digitale penalhus - at alle medier er ligeværdige - og peger på it som et centralt værktøj i inklusion af elever.

Læs interview med Karin Levinsen i HUM Magasinet, som udgives af det humanistiske fakultet på Århus Universitet (side 18+19 I pdf'en).Skip to main content