Hvor ruller it-millionerne til folkeskolen hen?


Af Julich Wiberg

En halv milliard kroner skal de kommende tre år rulle ud til it-investeringer i folkeskolen. I begyndelsen af måneden blev det i økonomiaftalen mellem regeringen og KL klart, hvordan midlerne skal udmøntes. Lad det være sagt med det samme: grundtankerne bag udmøntningen er ikke i tråd med det syn på it-anvendelse i undervisningen, som vi normalt hylder.

Fokus bliver på udviklingen af markedet for digitale læremidler. Afhængig af hvordan man fortolker terminologien, frygter jeg for den ellers positive udvikling af it-didaktikken, som vi i de seneste fem år har været vidne til. Digitale læremidler er fine redskaber til at nå specifikke faglige mål, sådan som professionelt udviklede undervisningsmaterialer traditionelt er. Groft sagt hjælper de bare ikke med at styrke lærernes didaktiske kompetencer . Jeg havde ønsket mig et udspil med større fokus på it-didaktik. Heldigvis ligger det også i udmøntningen af midlerne, at kommunerne får støtte til sikring af en stærk it-platform for eleverne. Der er forsat mangler i en lang række kommuner i relation til etablering af den nødvendige infrastruktur omfattende alt fra strøm og netværk til den grundlæggende applikationsplatform, som møder eleverne, når de åbner deres digitale penalhus.

Med et ensidigt fokus på digitale læremidler forsømmer man det allervigtigste - nemlig at udvikle lærernes kompetencer til at inddrage it i deres didaktik. I lærebogen er didaktikken indbygget. Den hjælper med planlægning, udførsel og evaluering af undervisningen. Men i skolen anno 2011 stilles nye krav til lærerne om i teams selv at designe deres didaktik, så den kommer netop den enkelte klasse med dens forskellige elevtyper til gode.

En styrket it-didaktik vil automatisk kvalificere lærernes brug af de digitale læremidler samtidig med, at vi udnytter de mere almene it-redskaber som fx Office-pakken og web 2.0-ressourcer. Altså de ressourcer, som eleverne skal bruge i den virkelig verden.

I Microsoft Uddannelse har vi fokus på at levere software i en indpakning, der stimulerer eleverne til at skabe produkter frem for at konsumere information. Vi tror på, at det er helt centralt for at sikre et højt læringsniveau. Produkter skal udvikles individuelt og i grupper; deles og præsenteres på forskellige platforme og it-enheder; og dermed danne fundament for fremtidig læring og undervisning.

Denne form for læringsproces kan traditionelle digitale læremidler muligvis understøtte. Men hvorfor bruge statskroner på at udvikle dette, når tilgængelig software og web 2.0-tjenester allerede eksisterer? Det er i elevens møde mellem ***, lærer og virkelighedens verden, at den mest autentiske læring finder sted. Det 21. århundredes kompetencer udvikles ikke i beskyttede træningsrum. It skal bruges til at sætte innovation, kreativitet og samarbejdsevner fri blandt eleverne.

Fagligheden fordufter, lyder det kritiske modsvar til tanken om it-faciliteret undervisning. Men det passer ikke. I Microsoft uddannelse arbejder vi sammen med lærere og skoler. De arbejder alle benhårdt på at øge fagligheden for især de elever, som normalt ikke får et tilfredsstillende udbytte af undervisningen - både de fagligt svage elever og de meget talentfulde. Vi har i Microsoft selv nogle bud på, hvordan det skal gøres i det, vi kalder Det digitale penalhus. Ministeriets faghæfte 48 flugter godt med de tanker, vi slår an i Det digitale penalhus. Endelig kan man læse indlægget i dette nyhedsbrev om et forskningssamarbejde med skolerne i Rødovre Kommune om inkludering af ordblinde med støtte fra netbooks - det taler sit eget meget tydelige sprog.

I aftalen om prioriteringen af it-millionerne bliver der heldigvis også plads til, at erfaringer fra forsøgs- og forskningsprojekter udbredes. Det bør vi alle hilse velkomment, for det er vigtigt, at man ikke bare sætter strøm til gamle arbejdsgange og vaner, men kobler digitalisering med nye organiserings- og praksisformer. Tillige hedder det, at kommunerne i 2014 skal have sikret it-infrastruktur på skolerne i form af stabile trådløse netværk, arbejdsstationer og strømadgang. I den forbindelse glæder det mig at kunne løfte sløret for mulighederne i Windows 8, som jeg for elevernes skyld håber, kommer til at ligge på deres arbejdsstationer.

[View:https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=p92QfWOw88I]

Læs økonomiaftalen mellem regeringen og KL… (bilag 2, s. 22, beskriver it-satsningen)

Julich Wiberg, Education Segment Lead
E-mail: jwiberg@microsoft.com
M: +45 51 57 82 79


Comments (0)

Skip to main content