Brug af Det digitale penalhus stiller krav til både lærere og hardware


Af Julich Wiberg

For at føre tankesættet omkring Det digitale penalhus helt ud i undervisningen, skal eleverne helst have hver deres device. ”1:1 computing” kaldes det. Det er en kæmpe udfordring for lærerne, som skal være klædt på til opgaven.

Få styr på it-infrastrukturen
Flere og flere steder i undervisningsverdenen ser vi projekter centreret omkring 1:1 computing. Det er fint og den helt rigtige vej ind i det 21. århundrede. Det er også en kæmpe udfordring. Større end de fleste måske lige tror. Pc-nedbrud eller dårlig internetforbindelse yder den første modstand. Giv eleverne adgang til it, men husk at lave en 360 graders analyse af it- infrastrukturen og definér hvad, der skal være tilgængeligt, og hvorledes integrationen med øvrige systemer og løsninger skal være.

Løft lærernes it-kunnen med netværksbaseret kompetenceudvikling
Lærerne er et centralt element i udviklingen. Men trods indsatsen med it-kørekortet mangler mange lærere ofte basale it-kompentencer, fordi udviklingen på området går stærkere, end de kan følge med til. Det kan eleverne til gengæld, og kompetencerne vil ofte kunne erhverves via elever som superbrugere og idégeneratorer. Kompetenceudvikling kan organiseres gennem workshops blandt lærere med kyndige it-vejledere. Nogle af de områder, lærerne er udfordret på, er arbejdet med lyd og billede. Det er elementer, som udgør en meget motiverende udtryksform for elever, og som metodisk går på tværs af *** og fletter sig naturligt ind i projekter, lejrskoler, og ekskursioner. Multimedieproduktioner løfter mig bekendt ikke resultatet i hverken nationale tests eller PISA-undersøgelser, men de udgør en solid dokumentation og et meget brugbart redskab til evaluering af undervisningen. Elever og forældre sætter også pris på produktionerne.

Microsofts Skolenetværk sætter i 2011-12 blandt andet fokus på nogle af de nævnte problemstillinger og hjælper skolerne med at få struktur på kompetenceudviklingen.

Når der ikke er råd til 1:1
Selv om man kan nå langt med elevernes egne devices i undervisningen, må og skal skolerne stille udstyr med tidssvarende software til rådighed. Med Microsoft Thin-PC bliver det muligt at bruge en række af skolens ældre computere med Windows 7 i en begrænset udgave. Vores første forsøg med dette i Danmark er meget lovende og det er muligt at udnytte denne teknologi på 3-5 år gamle PCer, som ellers stod til kassering eller blot kørte videre med et ældre styresystem. Fordelen er, at det bliver muligt at holde længere liv i computerne billigt og effektivt. I sidste nyhedsbrev skrev jeg om indkøb af Windows starter på PCerne. Microsoft Thin-PC er en anden metode til at bruge it-budgettet aktivt til software og udvikling.

Læs omtalen af Microsoft Thin-PC i Version2 - de skriver meget bedre om det, end vi selv kunne have gjort J

Julich Wiberg, Education Segment Lead
E-mail: jwiberg@microsoft.com
M: +45 51 57 82 79Comments (0)

Skip to main content