Landsdækkende it-pædagogisk netværk under opstart


Af David Garde-Tschertok, pædagogisk uddannelseschef

Kære leder, lærer, vejleder, skolebibliotekar eller konsulent,

Udvikling af ny viden, pædagogisk praksis og innovative undervisningsformer sker bedst i netværk. Derfor er jeg glad for på Microsofts vegne at invitere dig og dine kolleger med i vores landsdækkende it-pædagogiske netværk. I skoleåret 11-12 sætter vi turbo på kompetenceudviklingen lærere, ledere og ressourcepersoner imellem. På tværs af skoler og kommuner, over landegrænser, fysisk og virtuelt er det målet i fællesskab at finde frem til, definere og dele de undervisningsmetoder og krævede lærerkompetencer, der er brug for, når vi for alvor skal udnytte digitaliseringen af skolen.

Omdrejningsaksen er Det digitale penalhus og grundtankerne bag. Det digitale penalhus er en samling it-redskaber, som kan styrke skoleelevers faglige læring og give dem nutidige værktøjer til deres skolearbejde. Det kan være pc'en, en netbook eller en mobiltelefon. Penalhuset rummer en række programmer og web 2.0-tjenester, som eleverne kan bruge for at tilegne sig viden eller til at udtrykke sig med. Mere konkret kan jeg løfte sløret for følgende planlagte aktiviteter i netværket:

  • Kvartalsseminarer med ekspert- og forskeroplæg, sparring og konkret dialog om fremdrift i projekterne
  • Virtuelle fællesskaber - blog, Facebook og virtuelle møder
  • ”Klassen uden vægge" - fælles forløb med virtuel undervisning af deltagernes elever på tværs af skolerne
  • Støtte til kommunikation, fx oplæg, blogs eller lokale nyhedsbreve
  • Eksperimenter med ny teknologi (fx X-box Kinect) eller pædagogisk udvikling (fx it og inklusion)

Er du nysgerrig på egne, kollegers eller medarbejderes vegne, finder du en grundigere præsentation af netværket her… Vil du have en lille smagsprøve på, hvad vidensdeling i netværket kunne bestå i, kan du følge vores side om Netværksskolen på Facebook. Du kan også ringe eller sende mig en mail.

Med venlig hilsen

David Garde-Tschertok
Pædagogisk uddannelseschef

+45 51 57 83 43 eller på dgarde@microsoft.comComments (0)

Skip to main content