Frigør læringspotentialerne med it


Af Julich Wiberg

Debatten om folkeskolen bliver alt for ofte til en ideologisk kampplads for de stridende parters værdipolitik. Jeg kan få den oplevelse, at debatten om folkeskolen nogle gange gør mere skade end gavn. Lad os i stedet i fælleskab kigge på løsninger og muligheder, som frigør elevernes, lærernes og ikke mindst skolens sande potentiale.

Frigør potentialet 1 - de svage elever
Det er uacceptabelt, at vi forsat har alt for mange elever, som forlader folkeskolen med dårlige funktionelle læsekompetencer. Ikke mindst hvis man bruger PISA Etnisk som grundlag, fremstår problemerne tydeligt. Men kan man ved at integrere it i undervisningen understøtte for eksempel elevernes læsefærdigheder? Absolut, men det kræver fokus og ressourcer. Og her byder it-værktøjer ind med et dobbelt potentiale. Gennem it-understøttet undervisning styrker lærerne ikke bare elevernes kompetencer, men skaber også tid og rum til bedre at støtte elever med særlige behov. Eller måske ligefrem sætte fokus på, at elever skal støtte andre elever. Lad os sammen finde ud af, hvordan vi bedst muligt støtter gruppen af læsesvage elever gennem kvalificeret it-understøttelse af undervisningen.

Frigør potentialet 2 - de stærke elever
Men det er ikke kun de funktionelt svagt læsende elever, som har brug for støtte og vejledning. Det drejer sig også om de stærke elever, der skal have større og mere alsidige udfordringer. De bedst begavede elever har samme krav på i undervisningen at få mulighed for at udnytte deres ressourcer. Får de ikke den rette vejledning og støtte, udvikler de ikke sig ikke til de ekstraordinære individer, som de har potentialet til.

Et eksempel på støtte til disse elever kunne være: Sæt fokus på de stærke elever gennem virtuelle netværk og lad dem i undervisningen løse opgaver på tværs af skoler og landegrænser. Inddrag relevante virksomheder og personer, som kan bidrage til at skabe indsigt og agere rollemodeller for eleverne. Jeg tror et sådan initiativ skaber større tiltrækning til folkeskolen i forhold til privatskoler. Investeringer skal ses som en helhed, hvor de valg, vi træffer i dag for folkeskolen, har betydning for elevens samfundsmæssige bidrag på lang sigt.

Masser af multimodalitet
Børn og unge lever med en sand strøm af multimedier. Hvis ikke skolen skal udvikle sig til et slags parallelsamfund, må multimedier ind i undervisningen som mere end et underholdende appendiks eller halløjeffekt. Det handler Faghæfte 48 i høj grad om. UCC-konsulent Kasper Koed viste os på seminarerne, hvordan Mediepatruljen på Maglegårdsskolen griber sagen an. Her er elevernes vidensdeling sat i system. Blandt andet understøttet af OneNote som et rigtig godt program til at arbejde systematisk med vidensdeling og evaluering. Se Kaspers præsentation her, hør ham fortælle om Mediepatruljen på YouTube og læs om projektet i Folkeskolen.

Frigør potentialet 3 - læring i netværk
Regeringen har afsat 500 mio. til et it-løft i folkeskolen - en klog investering. Lad os anskue puljen i helikopterperspektiv: Digitaliseringen af folkeskolen er en del af den teknologiske revolution, vi i netop disse år oplever. Vi bør netop ikke bare anskue investeringen som (endnu) en pulje og læne os tilbage i stolen. Derfor skal kommuner og skoler danne netværk for at udvikle området. Meget gerne med eksterne personer og virksomheder. Som Microsoft for eksempel. Andetsteds i dette nyhedsbrev, har jeg en helt konkret invitation til et kompetenceudviklingsnetværk.

Potentiale 4 - software forbinder
”Software is magic”, hørte jeg Bill Gates sige for et par år siden, da han stoppende sin aktive karriere i Microsoft. Jeg har flere gange reflekteret over sandheden i denne sætning og anerkender, at der er sket et betydeligt skift de sidste tre år på dette område. Software skaber forbindelsen mellem mennesker og hardware samt sikrer integrationen med andre systemer. Software sørger for, at vi kan udnytte de skjulte ressourcer og derved frigøre potentialet hos brugerne. Fokus i undervisningen er ikke på processor, RAM, chip set eller skærmstørrelse, men på anvendelse og formål. Skab med det rette softwarevalg for eksempel en kontekst, hvor it støtter forbindelsen mellem elever, som hjælper andre elever.

Mit budskab er kort fortalt: Nødvendige rationaliseringer skal sammenkædes med investeringer og udvikling. Vi har brug for human kapital. Den udvikler vi i netværk, fordi vi dermed udnytter vores fælles potentiale. Og netværk anno 2011 understøttes altså af it. Frigør potentialet!

Julich Wiberg, Education Segment Lead
E-mail: jwiberg@microsoft.com
M: +45 51 57 82 79


Comments (0)

Skip to main content