Dostępna jest warstwa DIS + DIP dla Microsoft Dynamics AX 4.0 EE FP1

Została wydana warstwa DIP dla Microsoft Dynamics AX 4.0 EE FP1, która pozwala na wgranie warstwy DIS 4.0.2503.371. Kolejność instalacji: 1. Sprawdzenie czy został wgrany Microsoft Dynamics AX 4.0 Service Pack 2 Feature Pack 1 for Eastern Europe dostępny również z Links -> DAX 4.0 Links (wersja aplikacji: 4.0.2501.347) 2. Implementacja warstwy DIS 4.0.2503.371 , należy wybrać…

0