Odzyskiwanie po awarii i tworzenie kopii zapasowych w Microsoft Azure za pomocą Veeam Cloud Connect for Enterprise


Kolejne rozwiązanie jakie wziąłem pod lupę z Azure Marketplace to Veeam Cloud Connect for Enterprise firmy Veeam Software. Veeam Software jest firmą tworzącą rozwiązania utrzymywania ciągłości biznesowej mając na uwadze minimalizację wskaźnika czasu odtwarzania (RTO) oraz wskaźnika punktu przywracania (RPO). Firma jest naszym partnerem, dzięki której połączenie ich technologii jako ekspertów w swojej dziedzinie oraz naszych rozwiązań, skutkuje optymalnymi rozwiązaniami dla klientów - więcej o naszym partnerstwie przeczytasz tutaj Większa dostępność dzięki rozwiązaniom Microsoft i Veeam. Więcej informacji o firmie Veeam Software przeczytasz na ich oficjalnej stronie Internetowej. Przy okazji naszego partnerstwa z Veeam, ciekawym materiałem jest nagranie z konferencji VeemON z 2015 roku, gdzie Jeffrey Snover (Technical Fellow, Microsoft) opowiada, dlaczego Microsoft i Veeam to optymalne połączenie. Nagranie 1 + 1 = 3 : Veeam + Microsoft = Better Together dostępne na YouTube:

Co to jest Veeam Cloud Connect for Enterprise?

To rozwiązanie odzyskiwania po awarii w formie usługi (Disaster Recovery-as-a-Service, DRaaS) i tworzenia kopii zapasowych w lokalizacji zewnętrznej w oparciu o chmurę Microsoft Azure. Kopie zapasowe i repliki maszyn wirtualnych są przenoszone do lokalizacji zewnętrznej bez wdrażania dedykowanej, zaawansowanej infrastruktury i ponoszenia związanych z nią kosztów. Veeam Cloud Connect udostępnia w pełni zintegrowaną, szybką i bezpieczną metodę tworzenia, replikacji i przywracania kopii zapasowych z chmury Microsoft Azure. Bardziej zainteresowany możliwościami rozwiązania Veeam Cloud Connect for Enterprise? Zachęcam Cię do zapoznania się z oficjalnymi materiałami producenta.

VCC-E_Arch

Architektura Veeam Cloud Connect

3, 2, 1... start

Jak w szybkim czasie i bez posiadania zaawansowanej wiedzy dotyczącej produktu dotknąć go "na żywo"? W tej część poprowadzę Cię krok po roku, jak w przeciągu kilku chwil uruchomić w pełni działające środowisko Veeam Cloud Connect for Enterprise po stronie chmury Microsoft Azure wykorzystując Azure Marketplace. Tym razem, nie opisywałem szczegółowo kolejnych kroków jakie musisz wykonać wraz ze zrzutami ekranu. Zobacz nagrania wideo z tą procedurą - poniżej jedynie podsumowanie kroków.

Krok 1 - Wybierz Veeam Cloud Connect for Enterprise z Azure Marketplace

 1. Zaloguj się do portalu Microsoft Azure
 2. Kliknij New
 3. W wyszukiwarce wpisz VCC-E
 4. Wybierz pozycję Veeam Cloud Connect for the Enterprise
 5. Zapoznaj się z podstawowymi informacjami, a następnie kliknij Create

Krok 2 - Skonfigurują maszynę wirtualną

Veeam Cloud Connect for Enterprise tak jak wiele innych rozwiązań z Azure Marketplace to prekonfigurowany obraz maszyny wirtualnej, dlatego musisz wprowadzić kilka istotnych informacji.

 1. Basics - na tej stronie podaj podstawowe informacje związane z konfiguracją
  1. W pole Name wprowadź nazwę dla maszyny wirtualnej
  2. W pola User name oraz Password wprowadź poświadczenia dla lokalnego administratora
  3. W polu Subscription wybierz subskrypcję, na której będziesz wdrażał maszynę wirtualną (dotyczy jeżeli posiadasz wiele subskrypcji)
  4. W polu Resource Group wybierze istniejącą grupę zasobową lub wprowadź nazwę dla nowej. Więcej o Resource Group znajdziesz w dokumentacji Azure Resource Manager overview
  5. W polu Location wskaż lokalizację, w której ma odbyć się wdrożenie
 2. Size - drugi krok związany z konfiguracją to wybór odpowiedniego rozmiaru maszyny wirtualnej. Rozmiar powinieneś ustalić na poziomie projektowania i estymacji zasobów tzn. ile rdzeni procesora oraz pamięci RAM potrzebujesz. Szczegóły dotyczące rozmiarów oraz parametrów technicznych znajdziesz w dokumentacji Sizes for Windows virtual machines in Azure
 3. Settings - ekran to konfiguracja ustawień maszyny wirtualnej - ustawisz tutaj takie parametry jak:
  1. Storage account - magazyn danych, gdzie mają zostać umieszczone pliki VHD
  2. Network - w jakiej sieci wirtualnej i z jakimi ustawieniami IP, maszyna wirtualna będzie uruchomiona
  3. Monitoring - a dokładniej magazyn danych, który ma zostać użyty do składowania logów diagnostycznych
  4. Availability Set - metadana, która informuje chmurę, że dana maszyna wirtualna nigdy nie powinna fizycznie spotkać się z inną maszyną wirtualną z tej samej grupy dostępności. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w dokumentacji Manage the availability of virtual machines. Jeżeli stawiasz samodzielną instancję maszyny wirtualnej, ustawienie to nie jest interesujące dla Ciebie.
 4. Summary - w czwartym kroku konfiguracji maszyny wirtualnej, zobaczysz podsumowanie dotyczące ustawień jakie zrobiłeś we wcześniejszych krokach. Są one weryfikowane pod kątem poprawności przez mechanizmy Microsoft Azure. Jest to ostatni moment, w którym możesz się cofnąć i wprowadzić jeszcze zmiany w konfiguracji. Kliknij OK.
 5. Buy - Ostatni krok to podsumowanie skonfigurowanej przez Ciebie oferty. Kliknij Purchase. Znajdziesz tutaj bardzo ważne informacje związane z:
  1. opłatą licencyjną dla producenta rozwiązania (w tym przypadku jest to BYOL, czyli opłata nie będzie automatycznie pobierana przez Microsoft Azure)
  2. opłatą za użytkowanie zasobów chmury Microsoft Azure (estymacja tylko opłata za zasoby obliczeniowe tj. maszyna wirtualna, bez dodatkowych opłat np. zajętość magazynu danych, itd.)
  3. warunki użytkowania.

Nastąpi wdrożenie rozwiązania wg wprowadzonej konfiguracji. Może to zająć od kilku do kilkudziesięciu minut, w zależności od tego co wybrałeś lub ustawiłeś oraz czy wdrażasz rozwiązanie w ramach już istniejących zasobów np. magazyn danych, sieć wirtualna, czy tworzysz nowe elementy wraz z procesem wdrożenia rozwiązania.

Krok 3 - Zaloguj się do maszyny wirtualnej

 1. Po pomyślnie zakończonym procesie wdrożenia, wybierz Browse, a następnie Resource groups.
 2. Zaznacz grupę zasobowa zdefiniowaną w konfiguracji maszyny wirtualnej
 3. W panelu Settings wybierz Resources
 4. Poszukaj na liście obiektów maszyny wirtualnej o nazwie zdefiniowanej w konfiguracji maszyny wirtualnej, zaznacz ją w celu wyświetlanie jej właściwości.
 5. We właściwościach maszyny wirtualnej zobaczysz podsumowanie jej parametrów oraz na górnym panelu, przycisk Connect umożliwiający podłączenie się do niej za pośrednictwem protokołu Remote Desktop Protocol (RDP). Kliknij go, a następnie zaloguj się do maszyny za pośrednictwem poświadczeń jakie ustaliłeś w pierwszym etapie konfiguracji maszyny wirtualnej.

Krok 4 - Wgraj licencję VCC-E

 1. Automatycznie po zalogowaniu uruchomi się kreator dodawania nowej licencji, którą w wersji testowej możesz zamówić na stronie producenta Veeam Cloud Connect for the Enterprise (VCC-E)
 2. Plik licencyjny wskaż w polu License file for Veeam Cloud Connect, a następnie kliknij Next
 3. Przejdź przez kolejne kroki kreatora - zwróć uwagę, ze wyświetlą się dodatkowe czynności jest trzeba skonfigurować ręcznie po stronie Azure - kreator podpowiada wszystkie kroki

Kolejne kroki - podsumowanie

Zapoznaj się z prospektem oferty Veeam Cloud Connect for the Enterprise w Azure Marketplace. Znajdziesz w nim podstawowe informacje o produkcie, sposobie licencjonowania i innych rozwiązaniach producenta dostępnych w galerii Azure Marketplace. Zwróć uwagę, że wybrana oferta dostępna jest w modelu licencjonowania Bring-Your-Own-License (BYOL) - więcej o modelach licencjonowania na Azure Marketplace przeczytasz w artykule Nie wymyślaj koła na nowo - poznaj Azure Marketplace. Zapoznaj się z dokumentacją producenta:

Więcej rozwiązań, które możesz szybko i łatwo wdrożyć znajdziesz w galerii Azure Marketplace.

Comments (0)

Skip to main content