Windows 8 UX Camp den 21 augusti


Uppdatering: Alla sessioner från Windows 8 UX Camp spelades in och finns att se på nu i efterhand under rubriken “Windows 8 UX”.

Windows 8 markerar nästa steg i evolutionen av det designspråket för Windows. Med ett fokus på det digitala innehållet, inbjudande typografi och smarta interaktioner, ger det nya Windows UI en nyskapande och unik användarupplevelse.

Tillsammans med Anders Arnqvist från Ergonomidesign vill jag hälsa dig varmt välkommen till en heldag om Windows 8 UX den 21 augusti på Moderna Museet i Stockholm. Under dagen går vi genom designprinciperna som ligger till grund för nya Windows 8 UI, samtidigt som vi i ett inkluderande workshop-format lär oss hur vi kan applicera dessa principer för att skapa snygga appar med extraordinära upplevelser. Övningarna kommer att ske med hjälp av analoga hjälpmedel som du får på plats, så du kan lämna strömsladdarna hemma.

 

Agendan för dagen ser ut som följande (med reservation för eventuella ändringar):

9:00 – 9:15 Frukostfralla
9:15 – 10:45 Windows UX – Introduktion
Övning 1: “Best at” statement & scenarios
10:45 – 11:00 Fika
11:00 – 12:30 Navigeringsmodeller – Var är jag och vart ska jag?
Övning 2: Layoutstruktur
12:30 – 13:15 Lunch
13:15 – 14:45 Interaktioner – It’s alive!
Övning 3: Semantic Zoom & Live tiles
14:45 – 15:00 Fika
15:00 – 17:00 Devices – Storleken spelar roll         
Övning 4: Snap & Charms

 

I dagsläget är samtliga deltagarplatser redan fyllda, men du kan fortfarande registrera dig för att hamna på väntelistan.

Sessionerna kommer att spelas in och göras tillgängliga i efterhand. Håll utkik via Twitter-hashtaggen #WindowsUXswe

Comments (0)

Skip to main content