Webbutveckling roadshow – Från noll till koll


Nästa vecka drar vi igång med en webbutveckling roadshow och besöker fem orter i Sverige. Möt mig, Fredrik Normén och Mikael Söderström under en eftermiddag för att lära dig mer om hur du kan utveckla olika webblösningar med hjälp av Microsofts plattform.

13:00 – 13:15 Introduktion till webbutveckling
Hur kommer vi igång? Vilka är verktygen, teknikerna och programmen som är relevanta?

13:15 – 14:00 Från noll till koll (pass 1)
File | New och så börjar vi göra en applikation samtidigt som vi diskuterar olika aspekter under utvecklingen. Skillnader mellan WebForms och MVC, standards (HTML5) och CSS, debuggning och rekommendationer.

14:30 – 15:15 Från noll till koll (pass 2)
Fortsätter på ovanstående…

15:30 – 16:30 Rikare upplevelser med Silverlight 4
Med Silverlight erbjuds ytterligare rika upplevelser både på webben, PC:n och i telefonen.

 

Datum och orter:

5 maj Sundsvall
10 maj Malmö
17 maj Stockholm
19 maj Umeå
25 maj Göteborg

 

Passa även på och anmäl dig till Sharepoint 2010 developer tour som hålls under förmiddagarna samma datum och samma plats.

Comments (0)

Skip to main content