Forefront Stirling genom IT Pro Momentum


IT Pro Momentum är en resurs för dig som vill driva projekt för att utvärdera Microsofts senaste teknologier. Rickard Nordahl från Qbranch är en av de som använder sig av Momentum och har nyligen pilotsatt ännu ett lyckat projekt.

Skicka en intresseanmälan till mig om du också vill testa och utvärdera våra senaste teknologier genom IT Pro Momentum.

Så här beskriver Rickard själv deras senaste Momentum-projekt:

“Vi har idag ett flertal webbsidor som vi behöver åtkomst till och vill kunna publicera på ett så säkert sätt som möjligt och få till single sign-on. Vi vill också tillgodose mobila användare Exchange funktionaliteter så som Active Sync, Outlook Anywhere och Outlook Web Access.

Miljön består av Windows Server 2003, Windows Server 2008, Sharepoint 2007, Exchange 2007 och två Forefront Threat Management Gateway servrar som använder sig av Windows Server 2008 eller Windows Server 2008 R2 som plattform och IIS7.

Eftersom Forefront TMG fortfarande är en beta-produkt så finns det en del fallgropar kvar som man kan stöta på, men eftersom vi även är med i TAP-programmet så får vi hjälp från Microsoft inom fyra timmar. De lärdomar jag har fått är att en bra planering ligger i grunden för att lyckat projekt och det gäller också att ha tålamod med beta-produkter. Jag fortsätter att använda mig av IT Pro Momentum för att lägga upp vad jag jobbar med och delar med mig av lärdomar till andra som behöver assistans i liknande projekt som har med ISA 2006 eller TMG att göra.

Ett problem som vi har haft tidigare är att användarna har varit tvungna att logga in på varje webbsida vi har, till exempel på vårt intranät och webbmail. Genom att vi har implementerat Forefront TMG så räcker det med att användarna loggar in en gång på en av webbsidorna och därefter loggas de in automatiskt när de ansluter sig till nästa webbsida. Lösningen är trevlig och uppskattad bland testanvändarna.

Vi kommer att publicera fler webbsidor via Forefront TMG längre fram. Vi kommer även använda den för kontroll av vår interna trafik som går ut på Internet med hjälp av det inbyggda URL-filtreringen, som håller sig uppdaterad mot en databas som finns hos Microsoft. Dessutom får vi nu trafiken kontrollerad i realtid mot exploateringar med hjälp av IPS:en och det inbyggda virusskyddet. I och med att vi har implementerat Forefront TMG så har vi fått en mer användarvänlig och säkrare miljö att jobba med.”

Comments (0)

Skip to main content