Problem Steps Recorder


Ett telefonsamtal mellan användare och IT supporten kan vara frustrerande för båda parterna. Det kan i många fall vara svårt att beskriva problemet och även svårt att förstå en unik användarsituation. Jag har själv jobbat på telefonsupporten hos en internetbank och vet hur det är att sitta i båda ändarna.

I Windows 7 finns det en lösning på det här kommunikationshindret mellan användare och IT supporten. Lösningen kallas för Problem Steps Recorder (PSR).

PSR startas av användaren och därefter loggar applikationen händelseförloppet och tar skärmdumpar på det användaren gör. Utifrån insamlad data skapas då en HTML-fil som kan skickas till IT supporten.

 

Starta PSR från Start-menyn.
psr1

Påbörja inspelningen och återskapa problemet – klick och inmatningar loggas.
psr2

Lägg till kommentarer när som helst vid behov.
 psr3

Stoppa inspelningen och spara zip-filen.
psr4

Filen som genereras automatiskt av PSR kan lämnas till IT supporten, som nu enkelt kan följa hela händelseförloppet både genom textbeskrivning, skärmdumpar, kommentarer och tekniska detaljer. 
psr5

(Kreativa personer har även använt sig av PSR för att snabbt skapa manualer…)


Comments (0)

Skip to main content