MAP Toolkit 4.0 finns ute nu


Du som följer mig på Twitter har redan blivit uppmanad av mig att använda den nysläppta versionen av Microsoft Assessment Planning (MAP) Toolkit. Gör som de 690 000 andra Microsoft kunder och partners som redan har laddat ner verktygen!

MAP toolkit 4.0 innehåller integrerbara planeringsverktyg som underlättar bland annat inventeringen av hårdvara och mjukvara, och ger en komplett överblick av som finns i ens IT miljö. Verktygen gör det enklare att sammanställa en plan över vilka åtgärder som behöver vidtas inför en migrering till Windows 7.

map

 

Med hjälp av MAP toolkit kan man utvärdera och planera en migrering till olika Microsoft desktop och server produkter så som Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 Hyper-V, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 Hyper-V, 2007 Microsoft Office, SQL Server 2008, Forefront Client Security, Network Access Protection, Microsoft Application Virtualization.

 

Go Dos:

Comments (0)

Skip to main content