Windows Server 2008 genom Momentum


Jag har tidigare skrivit om IT Pro Momentum och nu tänkte jag lyfta fram ett Momentum-projekt som är klart och numera i full drift! Rickard Nordahl från Qbranch har genomfört ett projekt åt en kund som är ett av Nordens största resebolag för privatpersoner.

Innan man påbörjar utrullningen bör man enligt Rickard kontrollera att samtliga funktioner och tjänster fungerar som de ska i testmiljön. Om man stöter på några problem ska man se till att de åtgärdas innan det förs vidare in i projektet. Alternativt säkerställer man att problemen redan fanns där innan uppgraderingen och därmed kan man bestämma sig för att lösa dem i efterhand.

Arbetet bestod bland annat av att uppgradera Windows Server 2003 domänkontrollanter till Windows Server 2008, vilket löste en del problem som var relaterade till Trust och File Replication. En ominstallation av elva domänkontrollanter i tre olika domäner genomfördes. Innan uppgraderingen körde samtliga domänkontrollanter Windows Server 2003 x86 och nu ligger de alla på Windows Server 2008 x64. Domain och forest har satts till Windows Server 2008 Functional Level och Sysvol-replikering har uppgraderats till DFS-R Replication. Att bygga den nya lösningen med hjälp av Microsofts produkter blev ett naturligt val då kunden redan använde sig av Active Directory.

Avslutningsvis kan jag nämna att vi fortfarande tar emot ansökningar till IT Pro Momentum. Skicka iväg ett mail till mig om du är intresserad av att gå med.

Comments (0)

Skip to main content