Viktig information till dig med Windows 7 Beta


Windows 7 Beta är konfigurerat för att tillhandahålla tillfällig aktivering för produkttest och utvärdering under en kort period. Alla versioner av Windows 7 Beta kommer att få en funktionell ändring med start 1 juli 2009 som kommer att ha påverkan på produktivitet och användandet av produkten.


Från och med den 17 juni kommer du som Beta-användare få uppmaningar att backa upp din data och att installera Windows 7 RC. Dessa notifieringar kommer att komma mer frekvent ju närmare vi kommer den 1 juli. Efter 1 juli kommer datorn att starta om varannan timme och efter 1 augusti kommer ytterligare minskningar i funktionaliteten att inträda.


Gå över till Windows 7 RC redan idag så slipper du påminnelserna som dyker upp framöver i Beta.

Comments (0)

Skip to main content