Gör en egen sökanslutning, eller använd min


I ett tidigare inlägg berättade jag om Federated Search och nu har jag gjort en egen sökanslutning. Andreas Stehall har skrivit en guide för hur man fixar en sökanslutning mot en SharePoint eller en webbsida. Jag har följt hans anvisningar och skapat en för min blogg:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<OpenSearchDescription xmlns="http://a9.com/-/spec/opensearch/1.1/" xmlns:ms-ose="http://schemas.microsoft.com/opensearchext/2009/"
>
<ShortName>Danwei bloggar...</ShortName>
<Description>Danwei bloggar - Federated Search</Description>
<Url type="application/rss+xml" template="http://api.search.live.com/rss.aspx?source=web&amp;query={searchTerms}
site:blogs.technet.com/danwei&amp;web.count=50"/>
<Url type="text/html" template="http://search.live.com/results.aspx?q={searchTerms}+site:blogs.technet.com/danwei"/
>
</OpenSearchDescription>

För att använda sökanslutningen:

  1. Spara ovanstående xml-kod och se till att filen slutar på “.osdx”
  2. Dubbelklicka på osdx-filen för att installera
  3. Nu dyker sökanslutningen upp till vänster i Utforskaren – redo att användas!

search_danwei

Comments (0)

Skip to main content