Your Browser is (not) Locked

Most ransomware has a binary file that needs to be executed before it can infect your PC. Ransomware usually relies on social engineering or exploits to infect unsuspecting users. However, some malware authors are bypassing this requirement with a new trick – browser lockers. Unlike traditional ransomware threats that lock the entire desktop, browser lockers only lock…


Azure Websites Migration Assistant

Pokud přemýšlíte nad migrací vašich webových stránek do prostředí Microsoft Azure a obáváte se složitosti a obsáhlosti konfigurace, kterou byste museli přenášet a kontrolovat, pak je tu pro vás nový Azure Websites Migration Assistant. Tento nástroj umožňuje pomocí průvodce přenést a provést v Microsoft Azure potřebné konfigurační úpravy v podstatě několika kliknutími myši. Všechny nastavení…


Lync Server Component Version using PowerShell (Windows Registry)

One of the first posts was about how to get Lync Server Component versions: Lync Server Component Version with PowerShell In that post, we used Get-WmiObject to query the server. Nevertheless, using that method can be slow, and for sometime it was the only one we knew. In the post Hey, Scripting Guy! Blog – Use…


Lync Server 2013: Event 31007 LS Certificate Manager

It is really important to regularly check the Event Viewer for Warnings/Errors (or to use System Center Operation Manager to do it for you). In one of these checks, the following event was found: Log Name: Lync Server Source: LS Certificate Manager Date: 06/10/2014 02:29:30 Event ID: 31007 Task Category: (1016) Level: Warning Keywords: Classic…


Setkání Windows User Group – prosinec 2014

Konec roku 2014 se pomalu blíží. Přinesl nám nemalé novinky na poli produktů společnosti Microsoft a ve světě IT technologií vůbec. Doufáme, že byl tento rok pro Vaše IT rokem plným spolehlivosti, vysoké dostupnosti a implementace zajímavých produktů. I do nadcházejícího roku přejeme nejen našim návštěvníkům příjemné prožití vánočních svátků, mnoho pracovních úspěchů a klidné…


Novinky v Office 365

Společnost Microsoft plně dodržuje premisu, že jím poskytované cloudové služby Office 365 budou pravidelně rozvíjeny a udržovány aktuální. Organizace využívající tyto služby se mezi prvními dočkaly aktualizace na Exchange a SharePoint produktových verzí roku 2013 a podobný trend nás čeká i do budoucna. Ovšem tento trend se netýká jen hlavních verzí produktů, ale kontinuálního vylepšování…


Windows Update クライアントの情報をクリアにする手順

こんにちは。WSUS サポートチームです。 今回は、WSUS においてよくある「更新プログラムの検出処理ができない」「更新プログラムのダウンロード処理ができない」「更新プログラムが期待通りにインストール出来ない」場合に、まず実施いただきたい対処方法をご案内します。 ご案内する手順については、エラーや発生事象別に原因を特定して対応するということを目的としたものではなく、とりあえずうまく動かない状況に直面したらまずはこれをやってみよう、ということを目的としたものになります。 WSUS による更新プログラムの配信を行っている場合、まずはエラーが発生した原因の追究より、更新プログラムのインストールをいち早く完了させたい、という状況に直面することもあるのではないでしょうか。 またユーザーが使用する PC のため、何度も対処策を実施するのが難しいという状況もあるかと思います。そのような場合、まず回避優先の対処が求められます。 今回の一連の手順では、Windows Update クライアント側の情報をクリアにすることで、クライアント側に残存しているダウンロード ジョブなどに起因した問題かや Windows Update 情報の不整合があるかどうかを切り分けるために有効な手順となります。当サポート部門に寄せられた多くのお問い合わせでご案内した実績のある手順であり、クライアント側に起因した問題であるかどうかの有効な切り分け方法となります。 但し、注意事項としましては、以下のような影響がございますので、十分ご理解いただいた上で本手順の実施をお願いいたします。 【注意事項】 ・[更新履歴の表示] の情報がクリアされます。(作業履歴の情報ですので 現時点の適用状態や今後の適用動作には全く影響ありません) ・過去クライアント側の操作によって「非表示」設定(処理対象から除外)していた更新プログラムが存在する場合は、その設定が解除されます。 ~ 参考情報 ~ Windows Update の “更新履歴の表示” が示す内容について http://blogs.technet.com/b/jpwsus/archive/2013/08/22/windows-update-quot-quot.aspx SoftwareDistribution フォルダーのリセットと BITS ジョブのクリア 以下ステップを順にご実施ください。 a) 自動更新サービスと BITS サービスの停止 b) SoftwareDistribution フォルダーのリネーム c) BITS のジョブを削除 d) 自動更新サービスと BITS サービスの開始 e) 更新プログラム検出の確認 各手順の詳細は以下の通りです。 a)…


Microsoft Exchange Server 2013の保守モデルについての補足

2016 年 9 月 23 日最終更新 Microsoft Exchange Server 2013 は、記事「Exchange 2013 の保守について」で紹介されている通り、従来までの更新プログラムのロールアップ (Rollup Update, RU) とは違う、累積更新プログラム (Cumulative Update, CU) という新しい形態で更新プログラムを提供するモデルに変更になり、いままで下記のリリースを行ってまいりました。これにより、記事「Exchange 2013 の保守について」でも触れられている様々なメリットが提供されます。SharePoint Server 2013 や Lync Server 2013 も CU モデルを採用しています。 今回は、皆さまからよくお寄せいただく CU での更新プログラムの提供モデルとサポートライフサイクルポリシーに対して改めてご案内させていただきたいと思います。   Exchange Server 2013 これまでのリリースとサポート期間   製品名     リリース日     ビルド番号   サポート期間   Exchange Server 2013 CU17     2017…


EMET 5.1 uvolněn aneb vstříc bezpečnějším zítřkům

Ke stažení byla uvolněna aktualizovaná verze bezpečnostního nástroje EMET 5.1. Že jste o něm ještě neslyšeli? EMET, neboli Enhanced Mitigation Experience Toolkit je nástroj, který umožňuje pomocí nemalé sady technologií rozšířit obranné schopnosti operačního systému před známými i potencionálními novými bezpečnostními hrozbami. EMET obsahuje 14 typů různých opatření, které pomáhají lépe chránit systémy v době,…


Nové Visio Obrazce (Stencils)

Udržujete dokumentaci vašeho prostředí, nebo tvoříte implementační schémata Microsoft technologií a záleží vám na úpravě, přehlednosti a vzhledu? Pokud v prostředí používáte produkty jako Exchange Server, Lync Server, SharePoint Server v produktové řadě roku 2013, nebo online služby Office 365 a Azure, pak se vám v tomto případě bude zaručeně hodit aktualizovaná sada obrazců(Stencils) pro…