Software Assets Management (SAM), czyli trochę o zarządzaniu zasobami oprogramowania (ZZO)

Dużo czasu i miejsca poświęca się w prasie i w publikacjach branżowych na zagadnienia związane z legalnością oprogramowania. Firmy oferują usługi, które postrzegane są jako przyjazny audytu legalności oprogramowania, rozumiany jako skanowanie zawartości komputerów, tworzenie zestawienia ilości posiadanych i wykorzystywanych licencji i porównywanie jednego z drugim. Wszystkie te czynności skupiają się na kwestiach związanych z…

0

ISO/IEC 19770-1:2006. Information technology – Software asset management — Part 1: Processes

Standard ISO/IEC 19770-1:2006 został opracowany dla organizacji gospodarczych, które chcą aby sposób w jaki zarządzają one kapitałem oprogramowania był zgodny z najlepszymi praktykami. Standard ten ma również zapewnić wsparcie dla zarządzania całością usług informatycznych. Standard ten skupia się na procesach, politykach i procedurach, których wdrożenie pozwoli na osiągnięcie celów postawionych przed Systemem Zarządzania Kapitałem Oprogramowania….

0

Całkowite koszty posiadania oprogramowania (TCO – Total Cost of Ownership)

  Pojęcie TCO jest coraz bardzo popularne w IT. Pisząc pracę doktorską na temat "Model Zarządzania Zasobami Oprogramowania w organizacjach gospodarczych" zetknąłem się z nim wielokrotnie. Zainteresowanie tematem TCO wynika też z odwiecznego problemu/pytania "Dlaczego ma kupować płatne oprogramowania, zamiast korzystać z jego bezpłatnych odpowiedników?" Poszukiwałem obiektywnych, niezależnych, informacji jak wyglądają TCO w przypadku oprogramowania….

0