Jakie ograniczenie licencyjne ma wersja SQL Server Web Edition


Pracownicy firm którym miałem okazje pomagać w kwestiach związanych z licencjonowaniem , często pytają się o możliwość skorzystania z wersji SQL Server Web Edition. Chcą oni dowiedzieć się, czy wersja Web SQL serwera ma jakieś ograniczenia, co do wykorzystywania.

W świetle umowy licencyjnej oraz dokumentu  “Prawa do używania produktów udzielane przez Microsoft Licensing” (PUR - Product Use Rights) ograniczenia dla SQL Server 2008 R2 Web są następujące

Oprogramowania można używać tylko do obsługi publicznych i dostępnych za pośrednictwem Internetu:

  • stron sieci Web,
  • witryn sieci Web,
  • aplikacji sieci Web,
  • usług sieci Web.

Oprogramowania nie można używać do obsługi aplikacji biznesowych (np. przeznaczonych do zarządzania relacjami z klientami lub zasobami przedsiębiorstwa lub innych podobnych aplikacji).

Comments (0)

Skip to main content