TechNet Belux LiveMeeting on Server Virtualization Licensing


LiveMeeting in Dutch - TechNet Licensing: Server virtualisatie (25 November)

Servervirtualisatie: de basisprincipes van het licentiebeleid voor servers in een virtuele omgeving zijn vrij eenvoudig. Maar de technologie wordt ingewikkelder en dus ook de licenties:

  • Kort overzicht van de basisregels voor licenties in servervirtualisatie
  • Multi-core, multi-threading, blade servers: wat met serverlicenties ‘per CPU’?
  • Live-migratie, V-motion, provisioning, fail-over, …: doet hoge beschikbaarheid de licentiekosten oplopen?
  • Beheer van gevirtualiseerde servers: System Center licensing
  • Welke licenties voor gevirtualiseerde servers die ‘alleen’ zijn bedoeld voor testen en niet-productieve omgevingen?

Speaker: Patrick Viaene – Licensing Manager – Microsoft Belgium

> Register now


LiveMeeting in French –
TechNet Licensing: Server virtualisation (25 November)

Virtualisation des serveurs : les principes élémentaires de la politique de licence des serveurs dans un environnement virtualisé sont assez simples.

Mais plus la technologie évolue, plus la question des licences peut devenir complexe:
- Bref aperçu des règles élémentaires en matière de politique de licence des serveurs virtualisés
- Multi-coeurs, multi-threading, serveurs à lames: qu’en est-il de la politique de licence des serveurs ‘par CPU’ ?
- Live-migration, V-motion, octroi des droits, reprise en cas d’incident, …: un niveau de disponibilité élevé augmente-t-il le coût de la licence?
- Gestion des serveurs virtualisés : licence System Center
- Quelle formule de licence pour des serveurs destinés ‘uniquement à des tests dans un environnement de non-production’ ?

Speaker: Patrick Viaene – Licensing Manager – Microsoft Belgium

> Register now

Comments (0)

Skip to main content